Vorige week verschenen de lang verwachte rapporten over de gezondheidsrisico's van blootstelling aan asbestvezels uit met wit asbest verontreinigd straalgrit. In het najaar van 2017 bleek dat dit straalgrit vanaf mei 2015 bij meer dan 600 locaties in Nederland, Duitsland en België is toegepast. Zowel eigen medewerkers, als ook omstanders en omwonenden konden zijn blootgesteld aan asbestvezels. Dit leidde tot ongerustheid in verband met de daarbij behorende risico's voor de gezondheid.

Ook dit najaar komt er weer een subsidieronde voor projecten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Het volgende aanvraagtijdvak loopt van 12 tot en met 16 november a.s.
Bedrijven die projecten willen opstarten om gezond en veilig werken te verbeteren en om medewerkers langer en met plezier aan het werk te houden, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidie is bestemd voor het inhuren van een adviseur om een dergelijk project te begeleiden.
Meer informatie over de subsidieregeling kunt u hier vinden.
Ook in het voorjaar van 2019 zal er weer een tijdvak zijn om de subsidie aan te vragen. Een werkgever kan de subsidie aanvragen voor één project en in één tijdvak.

PreventPartner heeft veel ervaring met projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Mocht u onze expertise willen inzetten, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pesten op de werkvloer is een taboe. We geven niet graag toe dat het gebeurt. We hebben het er liever niet over. Maar het is er wel en het gebeurt veel: een kwart van de werknemers is wel eens door collega’s of leidinggevenden gepest. Pesten op het werk leidt tot zo’n vier miljoen verzuimdagen per jaar. Dat betekent een kostenpost van ongeveer € 900 miljoen, los van de negatieve gevolgen voor de werksfeer en productiviteit. Om maar niet te spreken van de impact op de gepeste medewerker. Dat willen we toch niet.

Maar de aanpak van pesten op de werkvloer is lastig. Daarom start het ministerie van SZW binnenkort met een pilot interventie tegen pesten binnen organisaties. Deze pilot gaat in oktober 2018 van start. Het ministerie zoekt bedrijven om hieraan mee te werken. Meer hierover kunt u hier lezen.

PreventPartner heeft vorig jaar samen met VeiligheidNL een interventie ontwikkeld om pesten op het werk aan te pakken: De stemmingmakers. We onderzoeken wat er speelt op de werkvloer en gaan met teams aan de slag om de stemming te verbeteren. Wilt u daar meer over weten, neem dan met ons contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dat brandweerlieden in hun werk aan rook kunnen worden blootgesteld, dat zal niemand verbazen. Juist daarom is het belangrijk dat de sector zich ervan bewust is dat rook een risico is voor de gezondheid en dat men de blootstelling aan rook zoveel mogelijk beperkt.

Recent heeft PreventPartner meegewerkt aan één van de deelstudies van het Instituut voor Fysieke Veiligheid in opdracht van de Raad van Brandweercommandanten. Het ging om onderzoek naar de blootstelling van brandweermensen aan toxische stoffen in rook bij brand en naar een wetenschappelijke onderbouwing van maatregelen.  

Het onderzoek heeft geleid tot meer inzicht in de gevaren van stoffen die vrij kunnen komen bij brand.
Meer informatie en het rapport zelf vind je hier.

Op 18 september organiseert Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch de RI&E praktijkdag. Het onderwerp van de dag is Medewerkersbetrokkenheid en Veiligheidscultuur. Namens PreventPartner is Edo Houwing de spreker in een sessie over het onderzoeken van Psychoscociale Arbeidsbelasting in de RI&E.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is in Nederland ziekteverzuimveroorzaker nummer 1. Toch is het onderwerp in veel RI&E’s onderbelicht. In deze sessie gaat Edo in op het in kaart brengen van PSA, op valkuilen en praktijkvoorbeelden, en op de risicofactoren in verschillende sectoren.

Voor meer informatie zie: https://www.kerckebosch.nl/arbo-veiligheid/rie-praktijkdag-medewerkersbetrokkenheid-en-veiligheidscultuur-e1644

 

Op 24 september zal Peter van Balen (PreventPartner) een presentatie houden in Washington DC op de 11e wetenschappelijke conferentie van de International Occupational Hygiene Association. In zijn bijdrage gaat hij in op zijn ervaringen bij het ondersteunen van bedrijven en organisaties die werden geconfronteerd met asbest in straalgrit. In oktober bleek straalgrit van de firma Eurogrit met chrysotiel asbest verontreinigd te zijn. Medewerkers van straalbedrijven, klanten, opdrachtgevers en inspecteurs konden daardoor zijn blootgesteld aan asbestvezels. Betrokken organisaties dienden deze mensen voor te lichten over de mogelijke gezondheidsrisico’s en een register in te richten dat 40 jaar bewaard dient te blijven. 

In zijn presentatie gaat Peter in op de aanpak voor het bepalen van de blootstelling van de verschillende functionarissen in de diverse blootstellingssituaties en op de individuele terugkoppeling aan de betrokken medewerkers. Hij zal specifiek bespreken wat de invloed is van het in de loop van de tijd beschikbaar komen van informatie op de benaderingen voor het bepalen van de blootstelling. En over voorlichting en risicocommunicatie in dit soort situaties.

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op