Op 18 september organiseert Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch de RI&E praktijkdag. Het onderwerp van de dag is Medewerkersbetrokkenheid en Veiligheidscultuur. Namens PreventPartner is Edo Houwing de spreker in een sessie over het onderzoeken van Psychoscociale Arbeidsbelasting in de RI&E.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is in Nederland ziekteverzuimveroorzaker nummer 1. Toch is het onderwerp in veel RI&E’s onderbelicht. In deze sessie gaat Edo in op het in kaart brengen van PSA, op valkuilen en praktijkvoorbeelden, en op de risicofactoren in verschillende sectoren.

Voor meer informatie zie: https://www.kerckebosch.nl/arbo-veiligheid/rie-praktijkdag-medewerkersbetrokkenheid-en-veiligheidscultuur-e1644

 

Op 24 september zal Peter van Balen (PreventPartner) een presentatie houden in Washington DC op de 11e wetenschappelijke conferentie van de International Occupational Hygiene Association. In zijn bijdrage gaat hij in op zijn ervaringen bij het ondersteunen van bedrijven en organisaties die werden geconfronteerd met asbest in straalgrit. In oktober bleek straalgrit van de firma Eurogrit met chrysotiel asbest verontreinigd te zijn. Medewerkers van straalbedrijven, klanten, opdrachtgevers en inspecteurs konden daardoor zijn blootgesteld aan asbestvezels. Betrokken organisaties dienden deze mensen voor te lichten over de mogelijke gezondheidsrisico’s en een register in te richten dat 40 jaar bewaard dient te blijven. 

In zijn presentatie gaat Peter in op de aanpak voor het bepalen van de blootstelling van de verschillende functionarissen in de diverse blootstellingssituaties en op de individuele terugkoppeling aan de betrokken medewerkers. Hij zal specifiek bespreken wat de invloed is van het in de loop van de tijd beschikbaar komen van informatie op de benaderingen voor het bepalen van de blootstelling. En over voorlichting en risicocommunicatie in dit soort situaties.

Registratie van arbeidsgerelateerde (medische) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s kan en moet beter. Dat concludeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw T. van Ark, in de kamerbrief van 24 mei 2018. 

Betere inzet van de registraties, betere samenwerking en meer samenhang in het gebruik daarvan wordt niet bewerkstelligd door uitbreiding van de huidige verplichtingen. Het beter toepassen van de huidige verplichtingen vergt inzet van alle betrokkenen.  Ze roept derhalve alle betrokken partijen op om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de praktijk. Daarnaast kondigt ze initiatieven  aan om bewustwording, samenwerking, voorlichting en kennisdeling te vergroten. Eveneens zal er meer aandacht komen voor handhaving en toezicht op dit onderwerp. 

Meer lezen 

Er is weer een mogelijkheid voor bedrijven/instellingen om subsidie voor duurzame inzetbaarheidsprojecten aan te vragen en wel van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur.  Dit wordt binnenkort gepubliceerd in de staatscourant. Er worden daarna ook nog twee nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen. De maximale subsidie bedraagt €12.500 per project. (bron: SZW

PreventPartner heeft veel ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheidsprojecten. Mocht u hierin interesse hebben, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Je kan ziek worden als op je onveilig werkt met gevaarlijke stoffen. Onveilig werken kan leiden tot allergische reacties, astma of zelfs kanker en longziekten. Vaak ontstaan die aandoeningen door stoffen die je niet eens kunt zien of ruiken. Of waarvan je niet zou verwachten dat ze zo schadelijk kunnen zijn.

Het aantal doden in de bouw is vorig jaar toegenomen tot 20. In 2016 waren het er 16 en in 2015 9. In de afgelopen 8 jaar vielen er in de bouwsector 162 doden en dat is veel meer dan in andere sectoren.

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op