Leden van PreventPartner schrijven regelmatig publicaties voor tijdschriften. Ze presenteren op congressen met specifieke onderwerpen zoals werkdruk, biologische agentia, beroepsziekten en periodiek medisch onderzoek (PMO).

Tevens dragen ze bij aan specifieke scholing op het gebied van toxicologie en veranderkunde aan onder andere de opleiding voor bedrijfsartsen (Radboud UMC), opleidingen voor veiligheidskundigen (TOPTECH en PHOV) en actualiteitendagen voor preventiemedewerkers en arbodeskundigen.

Hieronder vindt u voorbeelden van publicaties en presentaties.