Leden van PreventPartner schrijven regelmatig publicaties voor tijdschriften. Ze presenteren op congressen met specifieke onderwerpen zoals werkdruk, biologische agentia, beroepsziekten en periodiek medisch onderzoek (PMO).

Tevens dragen ze bij aan specifieke scholing op het gebied van toxicologie en veranderkunde aan onder andere de opleiding voor bedrijfsartsen (Radboud UMC), opleidingen voor veiligheidskundigen (TOPTECH en PHOV) en actualiteitendagen voor preventiemedewerkers en arbodeskundigen.

Hieronder vindt u voorbeelden van publicaties en presentaties.

Opinie

 • Verzuimanalyse (en RI&E), Willems J. en Houwing E. NVVA symposium april 2024, bekijk presentatie
 • De wettelijke grenswaarde voor lood in bloed beschermt onvoldoende, een discussie. Willems J, van Balen P., Menting R., TTA 2021; 34(1) lees artikel
 • Aanpak beroepsziekten, het begin is er. Willems J. , Menting R., Houba R., Vakblad Arbo, nr 6, juni 2016 lees artikel
 • Arbowet gewijzigd, doel bereikt?, Menting R. Willems, J. Arbo kennisplatform over veilig en gezond werken, 24 sept 2015 lees artikel
 • Bekijk Arbo door een andere bril, Houwing E. van Swieten A, veiligwerken.nl mei 2015 lees artikel
 • Stop de versnippering, Willems J., Vakblad Arbo, nr 5, 2014, Vakmedianet lees column

Preventief medisch onderzoek

 • Chemische risico's en een multidisciplinaire PMO leidraad gevaarlijke stoffen; nieuwe kansen voor de bedrijfsarts..., Menting R. Heijermanslezing, 30 november 2018 lees meer
 • PAGO in strijd tegen beroepsziekten, Willems J., Haeren T., Houwing E., Menting R. NVVA symposium 2017 bekijk presentatie
 • Preventief Medisch Onderzoek moet een belangrijkere positie krijgen in het voorkomen van beroepsziekten, Willems J. Menting R. Houwing E. Haeren T., TBV 23, nr 6 juni 2015 lees artikel
 • PMO, Prestaties Moeten Omhoog, onduidelijk doel, onvoldoende kwaliteit & onnodig duur, Willems J., Haeren T., Houwing E., Swieten A., Kluifhout J., Waldekker M., Menting R. Vakblad Arbo 2014 (nr 7/8)  lees artikel PMO
 • Veel interventie (nog) weinig wol, Haeren T., Houwing E., Formanoy M., Willems J. praktijkblad Veiligheid & Preventie 2015 lees artikel
 • PMO wat moet je er mee als arbeidshygienist, Willems J., NVVA symposium 2015 bekijk presentatie

Werkdruk

 • Beroepsziekte en psychische aandoeningen, Menting R., Werk & Veiligheid, juli 2019 lees artikel
 • Terug naar "van 9 tot 5", Wittenboer M. van den, Sande S. van de, Vakblad Arbo 2014 (nr 12) lees artikel
 • Leidinggeven aan stress, Wijma M., Vakblad Arbo 2014 (nr. 11) lees artikel
 • Werkdruk, na de crisis gaat het beter toch? Houwing E. arbo-online, augustus 2014  lees artikel
 • Weten wat te meten, Zin en onzin van werkdruk meten, Houwing E. Vakblad Arbo, nr 9 2014, Vakmedianet lees  lees artikel 
 • Duizend oplossingen? over vragenlijsten en formulieren. Houwing E, Willems J., presentatie tijdens congres over werkdruk, 6 november 2014 meer informatie

Gevaarlijke stoffen

 • Beoordeling van blootstelling met de EN689/AIHA basiskarakterisering, van Balen P. NVVA symposium april 2024 bekijk presentatie
 • Multidisciplinaire aanpak bij de beheersing van lasrook op de werkvloer, van Balen P., Maas. J. BG dagen, mei 2023
 • Risico's van blootstelling aan stuifzand, van Balen P., Houba R., Peters J.W. NVVA symposium, april 2023 bekijk presentatie
 • Statistisch analyse meetresultaten m.b.v. Freeware apps, van Balen P., Scheffers T. Emonds. R. NVVA symposium, april 2023 Bekijk presentatie
 • Zo zit het met het verschil tussen gevaar en risico. Een uitleg in woord en plaat, Willems J. Onos T. Arbo-online, 2022, lees artikel 
 • Gevaarlijke stoffen, uitdagingen genoeg, ook voor de veiligheidskundige, NVVK congres, Willems J., Houba R. NVVK congres, november 2022
 • Risico's van fijnstof dat als verontreiniging in spoortunnels aanwezig is, van Balen P, Houba R., Willems J. NVVA symposium april 2022
 • Blootstelling aan respirabel kwarts voor derden rondom ballastroerende werkzaamheden bij onderhoud aan het spoor, Houba R., Balen P. van, NVVA symposium april 2022 
 • Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen, verder onderbouwd door metingen. Toe te passen arbeidshygiëne bij het werk, Willems J. Balen P. van, Houba R. NVVA symposium april 2022
 • "Beter dan luisteren" spellen in de strijd tegen beroepsziekten, Willems J. NVVA symposium april 2022
 • Hexavalent chromium management regime, occupational hygiene measures to be applied when working on paints and coatings containing hexavalent chromium, Willems J., van Balen P., Houba R. Nieuwland C., Wander S. IOHA, South-Korea, september 2021
 • Een nieuwe norm voor blootstelling aan soja-allergenen, van Balen P. themanieuwsflits NVVA, juli 2021, lees meer
 • Gezondheidskundige advieswaarde voor isocyanaten, Houba R., themanieuwsflits NVVA, juli 2021 lees artikel
 • Preventieregime Chroom-6, Willems J. NVVA symposium 2021, bekijk presentatie
 • Emissie en blootstelling aan inhaleerbare allergenen in de sojaboon verwerkende industrie. van Balen P. NVVA symposium 2021, bekijk presentatie
 • De wettelijke grenswaarde voor lood in bloed beschermt onvoldoende, een discussie. Willems J, van Balen P., Menting R., TTA 2021; 34(1) lees artikel
 • Toepassing van secundaire grondstoffen in bouw & infra (risicobeoordeling en -beheersing), Willems, J., Contact Groep Chemie, 8 oktober 2020 lees artikel over de presentatie
 • Biologische monitoring chroom-6, Willems J., werkgroep chroom-6 van Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, september 2019
 • Biomonitoring, Praktische, multidisciplinaire  aanpak in de praktijk, Willems J., Contact Groep Chemie, 13 juni 2019
 • Voldoen aan de wet: Asbest in ons straalgrit! Wat moeten we doen, NVVA symposium, 10 april 2019  bekijk presentatie
 • Asbest in straalgrit, een idee over de blootstelling is het begin en het einde, Balen, van P. Menting R. TBV, nr. 2 februari 2019
 • Biomonitoring, Willems J., Dekker H, Menting R. Brekelmans F. TBV, nr 1. januari 2019
 • Zware ongevallen door intoxicatie, NVVA symposium 12 april 2018, Willems J., Jansma Y. ism Veco, NVVA symposium, 12 april 2018 bekijk presentatie
 • Gaat de gezonde toekomst van de brandweerman in rook op?,Willems, J, NVVA symposium 12 april 2018 bekijk presentatie
 • Literatuur- en modelstudie naar opnameroutes van toxische stoffen in rook door brand, Willems J., CGD-NVVvA bijeenkomst, 8 november 2017
 • Kwaliteitsaspecten bij het meten van stof op de werkplek, Boeckhout C. NVVA symposium 2017, bekijk presentatie
 • Van Metingen & Modellen naar Toxidromen & Klachtenherkenning, Willems J., Menting R. NVVA symposium 2017, bekijk presentatie
 • Kwartsstof in de bouw: nu moeten we doorpakken, Tjoe Nij E. (Arbouw en PreventPartner) Spee T. (Arbouw), NVVA nieuwsbrief (26) 2015-3 lees artikel
 • Werken met nanodeeltjes: blootstellingsregistratie en gezondheidsbewaking, Houba R, Swuste PHJJ. Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 2015;28(2)62-65.
 • Lasrook, ontwikkelingen rondom risico's en maatregelen, Houba R. presentatie het nationaal symposium van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), oktober 2014

Overzicht Beroepsziekten

 • Hart- en vaatziekten door werk gerelateerde factoren verdienen meer aandacht...? Willems J. symposium 2023 bekijk presentatie
 • Beroepsziekten: Wat kun je als bedrijfsarts zelf doen? Houba R., BG dagen, 23 mei 2019 bekijk presentatie
 • Werkomstandigheden, beroepsziekten en wetgeving, Willems J., A(N)IOS Verzekeringsgeneeskunde Netwerk, 8 mei 2019
 • Arbeidshygiënisch onderzoek bij beroepsziekten, Houba R. Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk, nummer 1, februari 2018
 • Beroepsziekten wat kan je er mee als veiligskundige, Willems J., Menting R. NVVK congres 2017, bekijk presentatie
 • Aanpak beroepsziekten, bronaanpak of Broddelwerk, Willems J., Menting R, Houba R. Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 2016 (4) lees artikel 
 • Beroepsziekten door veiligheidskundige bril, Houba R. overpreventie.nl, okt. 2015 lees artikel
 • Beroepsziekten anno 2015: uitdaging voor de arbeidshygiëne! Houba, NVVA symposium 2015 bekijk presentatie
 • Beroepsziekten fors onderschat, Willems J. Tjoe Nij E. Houba R. Menting R. Vakblad Arbo 2014 (nr 10) lees artikel
 • Preventief Medisch Onderzoek moet een belangrijkere positie krijgen in het voorkomen van beroepsziekten, Willems J. Menting R. Houwing E. Haeren T., TBV 23, nr 6 juni 2015 lees artikel 

Risico inventarisatie en evaluatie

 • Spelelementen inzetten bij medewerkers die zelf aan de slag gaan met de RI&E, Wijma M., Wissink E. NVVA symposium april 2022 
 • Duurzaam inzetbaar met de RI&E, Simons M, Willems J. Wijma M. Vakblad Arbo 2017 (10)
 • Multidisciplinaire aanpak RI&E helpt beroepsziekten te voorkomen, Wijma M. NVVA symposium 2016 bekijk presentatie
 • RI&E, meer dan alleen een checklist, Wijma M. Willems. J., BG Magazin, juni 2015 

Risicocommunicatie

 • Risicocommunicatie vanuit arbeidshygienisch perspectief, Willems J. Landelijke contactbijeenkomst mei 2019 communicatie in crisissituaties
 • Risicocommunicatie kankerverwekkende stoffen, NVVA symposium 2019, bekijk presentatie
 • Risicocommunicatie en de kunst van het verleiden, Balen P. Nieuwsbrief NVVA, november 2016, lees artikel 

Hitte

 • HIttebelasting - nieuwe ontwikkelingen voor de arboprofessional,  Willems J., Zuurbier M., Daanen H., Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 2022: 35(3) lees artikel
 • Hitte een groter probleem dan het in eerste instantie lijkt, NVVK congres, november 2022
 • Hitte op de werkvloer, onderschat de risico's niet, Willems J. Zuurbier. M., Vakblad Arbo 2, 2022 lees het artikel
 • Heat Strain, from science into occupational hygienists' practise, Willems, J. IOHA conference, online South Korea, sept 2021 lees abstract
 • Hittebelasting op het werk, Willems J. Landelijke contactbijeenkomst over Hitte, NVVA, 2 sept. 2021, bekijk presentatie

Trends en toekomst

 • Wat zijn nieuwe trends en wat heeft dit voor invloed op ons vakgebied, Willems J. NVVA symposium 2015 lees artikel
 • Change ahead; the changing world is urging us to re-evaluate the structure and dominant models of occupational health, Willems J. 11th Worklife Seminar, Sweden, 15th May 2014

Private en publieke samenwerking

 • Bedrijfsgezondheidszorg: kansen voor samenwerking met medisch milieukunde (MMK), Willems J., Kenniskring Medische Milieukunde, 15 november 2018

Internationaal

 • Hexavalent chromium management regime, occupational hygiene measures to be applied when working on paints and coatings containing hexavalent chromium, Willems J., van Balen P., Houba R. Nieuwland C., Wander S. IOHA, South-Korea, september 2021
 • Occupational hygiene in the Eu/Netherlands, Willems J., Occupational Hygiene Symposium and workshop, Antalya, Turkey 2016
 • The role of occupational hygiene in occupational respiratory disease, Houba R. Occuparional Hygiene Symposium and workshop, Antalya, Turkey 2016
 • Chemical Risks and strenghten Occupational Hygiene in Bahamas, Willems J. Jansma Y. NVVA symposium 2015 bekijk presentatie
 • AH's op de Bahama's, verslag buitenlandbeurs 2014, Jansma Y. Willems J. NVVA nieuwsbrief (26) 2015-3 lees artikel
 • Suriname, NVvA en ontwikkeling van arbeidsomstandigheden, Willems J., Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 2014 (1)

Patientveiligheid in het ziekenhuis

 • Arbeidshygiënist als makelaar bij de uitvoering van de PRI, Lansink C., NVVA symposium 2023