Nu we langer moeten blijven werken en de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, rijst de vraag hoe we zorgen voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wat kunt u en wat kunnen uw medewerkers doen om goed, gezond en gemotiveerd te kunnen werken, zowel nu als tot hun pensioen?

Duurzame inzetbaarheid kent verschillende aspecten. Afhankelijk van de vraag zet PreventPartner een passende, beproefde methode in om een praktische invulling te geven aan thema's zoals leiderschap, eigen verantwoordelijkheid en inzetbaarheid. Het mag duidelijk zijn dat acties op het gebied van duurzame inzetbaarheid zeer uiteenlopen. We gaan daarom altijd met u in gesprek over de vragen, de verwachte resultaten en het bedrijf zelf, zodat we goed kunnen aansluiten op de behoeften en de organisatie.

Enkele voorbeelden van aanleidingen om duurzame inzetbaarheid specifiek op te pakken:

Actief aan de slag met duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Neem contact met ons op.

  1. De juiste expertise: krachtige inzet

   We zoeken eerst de juiste deskundige bij uw vraag. Binnen PreventPartner is bijna altijd wel (de combinatie) van expertise aanwezig om u te helpen. Een bak aan ervaring die weet wat wel en niet werkt!
  2. Inventarisatie: wat is de vraag?

   We spreken altijd uitgebreid over de problematiek en uw wensen. Hieruit volgen concrete doelstellingen, zodat we op dezelfde bladzijde zitten en u weet welk resultaat u kunt verwachten.
  3. Onderzoek: de specialistische blik

   Vrijwel altijd wordt er onderzoek gedaan naar de situatie op de werkplek of in het bedrijf.
  4. Advies: inzicht en oplossingen

   Ons advies is altijd maatwerk. We leveren een overzichtelijke rapportage van de bevindingen en vooral concrete handvatten en oplossingen.
  5. Implementatie: lange termijn resultaten

   Wij bieden ondersteuning bij de uitvoering van de plannen. Of het nu om kleine aanpassingen gaat, of langduriger trajecten, onze specialisten staan voor resultaat dat beklijft.