Vanuit ons Expertisecentrum Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) ondersteunen wij organisaties in alle branches bij vroegtijdige signalering en bij de aanpak van arbeidsrisico’s als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting.

Het gaat daarbij om de volgende thema’s:

PSA wordt vaak als ongrijpbaar ervaren. Maar problemen in de organisatie op het gebied van werkdruk, agressie en geweld en intimidatie en pesten kunnen tot serieuze klachten en verzuim leiden. Onze ervaren professionals weten de vinger op de zere plek te leggen, waardoor gerichte interventies mogelijk worden. Een goed beleid op het vlak van psychosociale arbeidsbelasting zorgt voor meer werkplezier, hogere productiviteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Over het expertisecentrum Psychosociale Arbeidsbelasting

In het Expertisecentrum Psychosociale Arbeidsbelasting bundelen onze specialisten kennis en ervaring over PSA. Door deelname aan (internationale) netwerken en congressen zijn we nauw aangesloten op de ontwikkelingen in het veld. We werken zo veel mogelijk evidence-based en maken gebruik van de laatste stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek en methoden en technieken. Daarnaast bouwen we gezamenlijk aan succesvolle interventies en best practices. Via publicaties en presentaties delen we graag onze kennis en ervaringen. Ook voor bedrijfsartsen, (interne) arbodiensten en andere arboprofessionals kunnen we door onze brede expertise en ervaring als sparringpartner samenwerken.

Neem voor vragen of een oriënterend gesprek gerust contact met ons op.