Agressie en geweld komen op verschillende plekken in de maatschappij steeds meer voor. Respect voor overheid en gezag is soms ver te zoeken. Ouders komen op school verhaal halen. Burgers, cliënten en patiënten vragen niet, maar eisen. De impact hiervan is vaak groter dan gedacht.

Bijna de helft van de medewerkers in de zorg, de overheid en op scholen wordt geconfronteerd met agressie. Bij de politie is dat zelfs nog meer. Maar ook in de retail worden medewerkers soms agressief bejegend. Medewerkers voelen zich niet langer veilig. De impact van een agressie- of geweldsincident is soms zo groot dat medewerkers er door uitvallen.

Preventie

Om uw medewerkers op een prettige en plezierige manier te kunnen laten werken is een integrale aanpak nodig die gericht is op het voorkomen van agressie- en geweldsincidenten. Onze specialisten kijken daarbij naar de omgeving, de organisatie van het werk en de sociologische en psychologische kant.

Samen sterk

Voor deze totaalbenadering werken wij altijd in samenspraak met uw medewerkers. Zij kennen hun eigen praktijksituatie het allerbeste. Samen wordt gekeken naar oplossingen, maatregelen en acties om agressie- en geweldsincidenten in de toekomst te voorkomen of te reduceren. Leren van eerdere situaties is daarvan een belangrijk onderdeel. Door medewerkers te trainen in het omgaan met agressie kan escalatie worden voorkomen. De resultaten leggen we vast in het document ‘Preventiebeleid Agressie & Geweld’, als onderdeel van het beleid sociale veiligheid van uw organisatie.

Nazorg bij agressie en geweld

Indien er zich toch agressie- of geweldsincidenten voordoen, is het belangrijk om de slachtoffers te ondersteunen en de agressor aan te pakken. PreventPartner kan onder andere ondersteunen bij: het mee-ontwikkelen van beleid en procedures het analyseren en evalueren van incidenten het trainen van leidinggevenden en medewerkers Meer weten over de aanpak van agressie en geweld?

Neem contact met ons op.