PreventPartner Cooperatie U.A. is zich bewust van het belang van vertrouwelijkheid van informatie en persoonsgegevens. We leggen uitsluitend gegevens vast die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken.

Alle aangesloten partners van PreventPartner hebben zich verklaard met grote zorg om te gaan met de aanwezige persoonsgegevens. De partners volgen naast de privacywetgeving ook de geldende richtlijnen en protocollen.

In dit document informeren we u over de wijze waarop we binnen en buiten de Coöperatie met persoonsgegevens omgaan en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien.