Burn-outklachten staan al jaren op nummer één als belangrijkste veroorzaker van ziekteverzuim (bron: Arbobalans). Een effectief preventiebeleid is dan ook een belangrijke investering in uw werknemers. Een goede risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) vormt de basis voor een gerichte preventieve aanpak die is afgestemd op de risico’s in uw bedrijf. Zo voorkomt u gezondheidsklachten en blijven medewerkers met plezier hun werk doen.

Wat is psychosociale arbeidsbelasting?

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) gaat over de risico’s in het werk die direct of indirect stress veroorzaken:

  • Werkdruk door structureel niet te kunnen voldoen aan de gestelde eisen zoals werktempo, hoeveelheid, maar ook in ruimere zin een disbalans tussen stressoren en energiebronnen.
  • Intern ongewenst gedrag: pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie door leidinggevenden of collega’s.
  • Extern ongewenst gedrag: intimidatie, agressie en geweld door externen zoals klanten, patiënten, leerlingen.

 De RI&E

Iedere werkgever moet over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) beschikken waarin de drie PSA-risico’s en de samenhang ertussen zijn geïnventariseerd. Dit is een vereiste uit de Arbowet. De inventarisatie moet deugdelijk zijn uitgevoerd en bij een gemiddeld tot hoog risico op het gebied van PSA is een verdiepend onderzoek nodig.

 Lees hier meer over de RI&E >>

Er zijn diverse indicatoren die erop wijzen dat in een organisatie iets aan de hand kan zijn op het gebied van PSA en er dus verdiepend onderzoek nodig is. Denk aan hoog verzuim, signalen uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) of van een vertrouwenspersoon, onrust en geklaag. Ook zijn er functies en sectoren waarvan bekend is dat de kans op externe agressie groot is, bijvoorbeeld in het onderwijs, de gezondheidszorg en de horeca. Tot slot zijn er groepen met een hoger risico slachtoffer te worden van intern en extern ongewenst gedrag, zoals jonge medewerkers, uitzendkrachten en kwetsbare personen.

Externe expertise voor PSA in de RI&E

De ervaren A&O-deskundigen van PreventPartner kunnen u helpen met een effectieve inventarisatie op alle onderdelen van de RI&E (globale RI&E) of een verdiepende RI&E, specifiek gericht op PSA. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden: wij stemmen dan ook graag met u af welke aanpak bij het bedrijf en de behoeften past, zodat u en uw werknemers zelf goed aan de slag kunnen met de uitkomsten van de RI&E. We maken gebruik van individuele interviews, groepsinterviews en/of vragenlijsten, maar hebben ook goede ervaringen met het werken met spelelementen, waarbij we met een groep gezamenlijk PSA-risico’s inventariseren, een aanpak formuleren en de rapportage opstellen. Kijk hier voor meer informatie over het RI&E-spel.

Heeft u al een goed medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en/of een goede RI&E, dan kunnen we een verdiepende RI&E-PSA op maat maken.

Meer weten over PSA in de RI&E?  Neem dan contact op met onze specialisten van het Expertisecentrum Psychosociale Arbeidsbelasting.

Instrumenten voor vragenlijstonderzoek

Voor het inventariseren van PSA in een organisatie worden vaak vragenlijsten ingezet. Wij gebruiken alleen gevalideerde instrumenten die door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn erkend, zoals de vragenlijst van het Job Demand Resources-model (JDR-model) of de COpenhagen PsychoSOcial Questionnaire (COPSOQ). Deze vragenlijsten staan hoog aangeschreven en zijn uitvoerig methodologisch getest. PreventPartner heeft een aanvulling gemaakt op de COPSOQ om de vragenlijst geschikt te maken voor de RI&E en er een volledige inventarisatie van PSA mee te doen.