Eén op de zes werknemers wordt tijdens het werk blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Bedrijfsartsen kunnen te maken krijgen met werknemers met gezondheidsklachten die het gevolg kunnen zijn van blootstelling aan een (on)bekende giftige stof. Hoe dan te handelen? Recent is een online artikel verschenen met twee stappenplannen voor de bedrijfsarts. Het ene plan is bruikbaar zijn bij acute vergiftiging van een medewerker, het andere bij vermoeden van klachten door een (on)bekende stof. Het artikel is geschreven door twee bedrijfsartsen die aan het einde van hun opleiding zelf meer handvatten zochten voor deze casuïstiek. Twee leden van het Expertisecentrum Toxische Stoffen van PreventPartner schreven mee. Blootstelling van een medewerker tijdens een incident wordt meestal afgehandeld door de BHV-organisatie van een bedrijf. Goed is dat de bedrijfsarts wordt geïnformeerd dat het incident heeft plaats gevonden meer lezen