gevaarlijke stoffen - PreventPartner

Als in een bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is het vanuit de Arbowet verplicht om een inventarisatie te maken. We hebben het dan niet alleen over stoffen die gebruikt worden in een productieproces of bij onderhoud, maar ook over stoffen die gemaakt worden, die ontstaan tijdens het werk en die op voorraad zijn.

De specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen kunnen u ondersteunen bij het in kaart brengen van risico’s, knelpunten of aandachtspunten op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Quickscan

Via een quickscan gevaarlijke stoffen heeft u in één dag inzicht in de risico’s en vervolgstappen. Aan het eind van de dag heeft u:

 • inzicht of uw gevaarlijke stoffenbeleid voldoet aan alle wetten en regels;
 • zicht op werkplekken met hoge blootstellingsrisico's;
 • een heldere, op maat gesneden rapportage met praktische vervolgstappen en/of maatregelen.

Verdiepende risico-inventarisatie en -evaluatie gevaarlijke stoffen

In de praktijk zien wij dat het lastig is om praktische invulling te geven aan het beleid op het gebied van gevaarlijke stoffen. Werkgevers worstelen met vele vragen. Aan welke voorschriften en wetgeving moet worden voldaan? Is een aanvullende RI&E noodzakelijk? Hoe bepaal je grenswaarden? Wanneer moet je wel of niet meten? Wanneer ontstaat er explosiegevaar? Hoe om te gaan met kankerverwekkende stoffen? Alle stoffen beoordelen of kan je prioriteren?

PreventPartner kan u ondersteunen in alle aspecten van het werken met gevaarlijke stoffen:

 • het ondersteunen bij de "Zelfinspectie gevaarlijke stoffen" van Inspectie SZW;
 • uitvoeren van RI&E gevaarlijke stoffen;
 • adviseren over een praktische invulling om veilig en gezond te werken met een specifieke stof;
 • beoordelen van risico's op basis van blootstellingsmodellen (zoals stoffenmanager);
 • uitvoeren van blootstellingsmetingen;
 • voorlichting en training op gebied van gevaarlijke stoffen;
 • opzetten van wettelijk verplichte registraties;
 • BRZO-advisering;
 • bepalen van grenswaarden.

REACH

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Veel bedrijven hebben hiermee van doen, al is het maar in verband met gebruikte schoonmaakmiddelen en middelen die gebruikt worden voor onderhoudswerkzaamheden.

Als een stof is beoordeeld als gevaarlijk zal de leverancier in het veiligheidsinformatieblad voorschrijven hoe u het product moet gebruiken. Het kan echter zijn dat u het product op een andere manier gebruikt. U loopt in dat geval een potentieel bedrijfsrisico en actie van uw kant is dan noodzakelijk!

Wij kunnen u ondersteunen bij alle fasen van het REACH-traject. Heeft u hulp nodig bij deze acties of produceert u zelf stoffen, schakel dan een van onze deskundigen in.

Wilt u meer informatie over gevaarlijke stoffen of heeft u een concrete vraag? Neem dan contact met ons op.