Binnen PreventPartner werken meerdere arboprofessionals met ruime ervaring bij hulpverleningsdiensten, waaronder de brandweer, ambulancediensten en kustwacht. Al deze kennis en expertise hebben wij gebundeld in het Expertisecentrum brandweer en hulpverlening, waardoor wij hulpverleningsorganisaties optimaal kunnen adviseren over veilig en gezond werken, het versterken van de veiligheidscultuur en verder ontwikkelen van het risicomanagement.

Specialistische kennis gebundeld

Met onze verschillende achtergronden en diepgaande kennis over toxicologische, arbeidshygiënische, veiligheidskundige en medische factoren leveren we analyses en advies die aansluiten op de praktijk. Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt integraal advies en ondersteuning gegeven.

Het Expertisecentrum brandweer en hulpverlening ondersteunt onder andere bij:

Veiligheidscultuur

  • Advies en training op het gebied van veiligheidsgedrag en veiligheidscultuur voor zowel medewerkers als management.

RI&E (Risico-Inventarisatie en-Evaluatie)

  • Uitvoeren (of ondersteuning hierbij) van warme en koude RI&E Brandweer (onder andere met het branche-RI&E-instrument voor de warme RI&E).
  • Uitvoeren (of ondersteuning hierbij) van algemene RI&E’s van hulpverleningsorganisaties;
  • Uitvoeren van wettelijke toetsing van de RI&E.

Gevaarlijke stoffen

  • Onderzoek en advies over werken met chemische stoffen in repressieve (warme) en niet-repressieve (koude) situaties. Denk aan werken met fluorhoudend blusschuim en blootstelling aan fijnstof door dieselmotoren.

In 2017 heeft PreventPartner in opdracht van het Instituut Fysieke Veiligheid onderzoek uitgevoerd naar de opnameroutes van toxische stoffen in brand. Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat de meest voorkomende stoffen zijn die vrijkomen bij een brand, welke effecten deze stoffen kunnen geven in het lichaam en welke opnameroutes daarbij relevant zijn. Bekijk hier de rapportage van dit onderzoek ‘Literatuur- en modelstudie naar opnameroutes van toxische stoffen in rook door brand’.

Ongewenste omgangsvormen

  • Advies, coaching en training over psychosociale belastende factoren, waaronder ongewenste omgangsvormen (discriminatie, pesten, agressie en geweld) en werkdruk/werkstress.

Gezondheidseffecten

  • Wat is de relatie tussen gezondheid in relatie met de risico’s op het werk? Deze vraag kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau als op worden geïnventariseerd (‘ik heb klachten en kan dit komen door het werk?’).

In het project ‘Monitoring gezondheid bij de brandweer’ heeft PreventPartner samen met de brandweer het volgende onderzocht:

  • hoe kan de brandweer de individuele gezondheidsmonitoring verbeteren?
  • op welke praktische wijze kan blootstelling aan gevaar (inclusief gevaarlijke stoffen) per groep en individu worden gemeten en geregistreerd?
  • hoe kunnen individuele data worden verzameld en worden geregistreerd, zodat de brandweer deze beschikbaar kan stellen voor (wetenschappelijk) onderzoek en zelf data kan (laten) analyseren als onderbouwing voor eventuele interventies op groepsniveau?

De rapportage van het project ‘Monitoring gezondheid bij de brandweer’ is hier in te zien.

Meer weten of een concrete vraag?

Wij zetten onze brede kennis en ervaring voor hulpverleningsorganisaties graag in om ook uw organisatie veiliger en gezonder te maken. Neem voor vragen of een oriënterend gesprek gerust contact met ons op. We denken graag mee over de mogelijkheden om tot praktisch advies te komen.

De volgende arboprofessionals maken onderdeel uit van het Expertisecentrum brandweer en hulpverlening:

jolanda willems

Jolanda Willems –Gecertificeerd toxicoloog en arbeidshygiënist, MBA, HVK
Expertise: Toxicologie, RI&E’s, toetsing, riskmanagement, crisiscommunicatie
Ervaring bij: Brandweer, IFV
tn83 59c8fdaea2684

Wouter de Haan – Arbeidshygiënist, HVK, voormalig brandweervrijwilliger
Expertise: Toxicologie, RI&E’s, riskmanagement
Ervaring bij: Brandweer, ambulancedienst
Ellen Wissink

Ellen Wissink –Gecertificeerd arbeidshygiënist
Expertise: RI&E’s, toetsing, riskmanagement, toxicologie
Ervaring bij: Brandweer, IFV, ambulancedienst, kustwacht
Coen Graven

Coen Graven –Toxicoloog, bevelvoerder vrijwillige brandweer
Expertise: Toxicologie, riskmanagement, crisiscommunicatie
Ervaring bij: BrandweerPeter van Balen

Peter van Balen –consultant veiligheid en gezondheid, interim-postcommandant, arbeidshygiënist
Expertise: Toxicologie, riskmanagement, veiligheidscultuur en -gedrag
Ervaring bij: Brandweer, duikorganisatie Brandweer
Edo Houwing

Edo Houwing –gecertificeerd A&O-deskundige, MVK
Expertise: RI&E’s, veiligheidscultuur en -gedrag, ongewenste omgangsvormen, werkdruk
Ervaring bij: Brandweer
Maaikelien Wijma

Maaikelien Wijma –Gecertificeerd A&O-deskundige, psycholoog
Expertise: Ongewenste omgangsvormen, werkdruk, RI&E’s, veiligheidsgedrag en -cultuur
Ervaring bij: Brandweer
Margriet Formanoy

Margriet Formanoy –Bewegingswetenschapper
Expertise: Ergonomie
Ervaring bij: Brandweer