Het voorkomen van risico’s op het gebied van veilig en gezond werken, vraagt vaak om een andere manier van werken. Veranderingsmanagement is daarom vaak onderdeel van een verbeteringstraject.

Zo’n verandering gaat verder dan het vastleggen van een nieuw werkproces, het aanpassen van protocollen en het verbeteren van systemen; de nieuwe manier van werken moet routine worden. Vandaar dat veranderingsmanagement vaak onderdeel is van een verbetertraject. PreventPartner heeft daarom veranderkundigen in huis die dit proces kunnen begeleiden en implementeren. 

Positief veranderen

Veranderingen doorvoeren blijkt vaak een moeizaam, langdurig proces, wat meer weerstand oproept dan dat er een positieve prikkel van uitgaat. In onze aanpak kijken we naar wat er al is en hoe het goede behouden kan blijven. Medewerkers worden actief betrokken. Hun kwaliteiten, energie en enthousiasme, de kracht die al in de organisatie aanwezig is, wordt ingezet om tot nieuwe mogelijkheden te komen. Deze systematische aanpak kan worden toegepast in een team, afdeling of in de hele organisatie. Het versterkt verbindingen in de organisatie en creëert ambitie. Dat werkt inspirerend.

Fysieke belasting

De juiste manieren van tillen, duwen, trekken om fysieke belasting te beperken, kunnen worden uitgelegd en aangeleerd. Maar het is nog niet zo eenvoudig om een nieuwe manier van werken ook echt tot routine te maken. Een oude routine is niet zomaar afgeleerd. Regelmatig herhalen is belangrijk om de nieuwe manier van werken als het ware in te slijten, zodat ook bij drukte automatisch op deze manier wordt gewerkt en men niet meer terugvalt in de oude routine.

Uit de praktijk

Hoewel er jaarlijks een budget was om de meest urgente problemen aan te pakken, kreeg een grote producent van verfproducten het onvoldoende voor elkaar de fysieke belasting terug te dringen. Jaarlijks werd er een ergonomietraining gegeven met als doel om de knelpunten aan te pakken en op een andere manier te gaan werken, maar het lukte niet goed om de medewerkers te enthousiasmeren.

PreventPartner heeft de afdeling Health and Safety geholpen om een training te ontwikkelen die gebaseerd is op een participatieve aanpak. De inhoud van de ergonomietraining en de besteding van het budget voor de aanpak van knelpunten wordt voortaan voornamelijk ingevuld door medewerkers. Ze mochten allemaal een foto maken van een collega waarvan ze vonden dat hij of zij fysiek te belastend aan het werk was. De afdeling Health and Safety bepaalt de top 3 en gaat met die knelpunten aan de slag in de training. Daarnaast wordt een budget toegekend aan deze knelpunten, wat tevens ingevuld wordt door de medewerkers. Doordat medewerkers meer invloed hebben gekregen, is de betrokkenheid en de bereidwilligheid om knelpunten aan te pakken gegroeid.

Werkdruk

Het beperken van werkdruk en het vergroten van werkplezier is complex. In tegenstelling tot de concrete oplossingen bij fysieke belasting, zijn de oplossingen bij werkdruk niet zo eenvoudig te implementeren. De bedrijfscultuur speelt hierbij vaak een belangrijke rol en daarom is een veranderingstraject onderdeel van een aanpak van werkdruk in de organisatie.

Uit de praktijk

Bij een semi-overheidsinstantie heeft PreventPartner een goede analyse gemaakt van de beleving van de werkdruk en het werkplezier van de medewerkers. Op basis van de resultaten is een aanpak gemaakt om medewerkers productief en met plezier hun werk te laten doen.

Tijdens teambijeenkomsten is samen met de medewerkers naar oplossingen gezocht om het werkplezier te vergroten. De teams zijn vervolgens begeleid bij het realiseren van deze maatregelen en oplossingen. Zo is een verandering teweeg gebracht die heeft gezorgd voor betere onderlinge afstemming en het bewaken van grenzen. Ook de ondersteuning van leidinggevenden is veranderd. Zij richten hun energie nu op het faciliteren van het team.

Wilt u uw bedrijf in beweging krijgen?

We gaan graag met u in gesprek over onze ervaringen met organisaties, afdelingen en teams, zodat u zelf kunt beoordelen of onze aanpak uw organisatie verder kan helpen. Neem contact met ons op.

 1. De juiste expertise: krachtige inzet

  We zoeken eerst de juiste deskundige bij uw vraag. Binnen PreventPartner is bijna altijd wel (de combinatie) van expertise aanwezig om u te helpen. Een bak aan ervaring die weet wat wel en niet werkt!
 2. Inventarisatie: wat is de vraag?

  We spreken altijd uitgebreid over de problematiek en uw wensen. Hieruit volgen concrete doelstellingen, zodat we op dezelfde bladzijde zitten en u weet welk resultaat u kunt verwachten.
 3. Onderzoek: de specialistische blik

  Vrijwel altijd wordt er onderzoek gedaan naar de situatie op de werkplek of in het bedrijf.
 4. Advies: inzicht en oplossingen

  Ons advies is altijd maatwerk. We leveren een overzichtelijke rapportage van de bevindingen en vooral concrete handvatten en oplossingen.
 5. Implementatie: lange termijn resultaten

  Wij bieden ondersteuning bij de uitvoering van de plannen. Of het nu om kleine aanpassingen gaat, of langduriger trajecten, onze specialisten staan voor resultaat dat beklijft.