Preventief Medisch Onderzoek - PreventPartner

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een onderzoek onder alle medewerkers. Het levert waardevolle inzichten in de factoren binnen het werk die de gezondheid van uw werknemers beïnvloeden. Voor medewerkers zelf kan het een aanleiding zijn om, zowel op het werk als in de privésfeer, hun leefstijl aan te passen.

Zijn er gezondheidsproblemen die relatie hebben met het werk of die het werk kunnen beïnvloeden? Een PMO of PAGO (preventief arbeidsgeneeskundig onderzoek) kan veel meer geld opleveren dan het kost; door de preventieve werking kan (langdurig) verzuim worden voorkomen. Resultaten uit het PMO kunnen bovendien een welkome aanvulling op de RI&E zijn, doordat er knelpunten boven water komen die bij de RI&E niet, of slechts terloops, naar voren zijn gekomen. Een PMO wordt vaak gewaardeerd door uw medewerkers, doordat het hen een beeld geeft van de ontwikkeling van hun gezondheid.

Effectief

De juiste inzet van een PMO of PAGO is essentieel om de toegevoegde waarde te kunnen benutten. PreventPartner helpt om een PMO of PAGO goed en effectief uit te voeren. Hiervoor gaan we in gesprek met u en de bedrijfsarts en bekijken de situatie ter plaatse. Zo stemmen onze ervaren deskundigen het onderzoek af op zaken waar u en uw medewerkers iets aan hebben. Verwacht dus geen standaard vragenlijstjes, maar gericht onderzoek. De focus wordt gelegd op factoren waar het meest mee te winnen valt, zoals het voorkomen van ziekteverzuim en beroepsziekten en het verbeteren van de (duurzame) inzetbaarheid.

Gericht onderzoek

De kosten worden beheerst door geen standaard medische testjes voor iedereen uit te voeren, maar alleen gericht aanvullend onderzoek uit te voeren bij mensen bij wie we meer risico verwachten. U en uw werknemers krijgen op basis van de resultaten advies dat tot verandering kan leiden, zowel bij uw medewerker als bij uw bedrijf.

De ervaren professionals van PreventPartner kunnen u verder helpen met:

  • advies over de invulling van het PMO/PAGO, ter ondersteuning van de eigen bedrijfsarts van uw organisatie
  • ondersteuning aan de bedrijfsarts bij de uitvoering
  • trainingen over de invulling van het PMO/PAGO aan interne arbodiensten en bedrijfsartsen, rekening houdend met richtlijnen en wetgeving
  • richtlijnen en invulling van gezondheidsmonitoring op brancheniveau. Zo zijn we betrokken geweest bij het opstellen Addendum Leidraad Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van werkenden bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Werk aan een gezond bedrijf met gezonde werknemers. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.