Biologische agentia - PreventPartner

Biologische agentia, zoals bacteriën, schimmels, virussen en parasieten zijn overal aanwezig in onze leefomgeving. Blootstelling aan biologische agentia kan bij werknemers leiden tot gezondheidsklachten.

De klachten die kunnen ontstaan door blootstelling aan biologische agentia variëren van luchtwegirritaties en allergieën tot ernstige ziektes met zelfs de dood tot gevolg. Zorgvuldigheid is dus geboden. Of je nu in een laboratorium, in de gezondheidszorg, de schoonmaaksector of de landbouw werkzaam bent, het is belangrijk om inzicht te hebben in mogelijke blootstelling aan biologische agentia. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden getroffen om blootstelling te minimaliseren.

Expertise biologische agentia

Binnen het Expertisecentrum Toxische stoffen is ruime ervaring met de risico's van biologische agentia. Diverse leden van het expertisecentrum Toxische stoffen hebben aan de wieg gestaan van de specifieke RI&E-methodiek voor biologische agentia. Daarnaast heeft Remko Houba zitting in de gezondheidsraad.

Onze dienstverlening op het gebied van biologische agentia: 

Wilt u een afspraak of deskundig advies? Neem dan contact met ons op.

Gezondheidsklachten

Zijn er gezondheidsklachten door het werken met gevaarlijke stoffen en is de bron onbekend? Is er mogelijk een blootstelling geweest in het verleden? Of lijkt er een toename in het aantal medewerkers met kanker of een andere aandoening?

Door middel van een toxicologisch onderzoek kan antwoord worden gegeven op deze vragen. PreventPartner voert het toxicologisch onderzoek stapsgewijs uit, waarbij enerzijds de blootstelling aan stoffen in kaart wordt gebracht en anderzijds de diagnoses. Hierbij werken arbeidshygiënisten/toxicologen nauw samen met de eigen bedrijfsarts of met onze gespecialiseerde bedrijfsartsen. Zij zijn niet alleen specialisten op dit vakgebied, maar hebben ook een netwerk met gespecialiseerde centra en experts op het gebied van beroepsziekten en toxicologie.

PreventPartner is onder andere betrokken bij vraagstukken rond Chroom VI en Defensie.

Wilt u een afspraak of een deskundig advies, neem dan contact met ons op.