Voor acute risico’s, zoals valgevaar en snijden, worden meestal wel maatregelen genomen. Iedereen, zowel werkgever en werknemer, begrijpen dat dit risico’s zijn met potentieel ernstige gevolgen. Maar staat u ook stil bij risico’s met ernstige gevolgen op de lange termijn en beroepsziekten?

In 2016 overleden 70 mensen aan de gevolgen van een arbeidsongeval. Maar jaarlijks overlijden meer dan 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten! Om deze ernstige gevolgen in de toekomst te voorkomen, is er nu actie nodig om de risico’s die hiertoe leiden aan te pakken.

Frequentie en duur

Iedere branche heeft zijn eigen specifieke beroepsziekten. Deze kunnen het gevolg zijn van verschillende risico’s. Denk aan astma, COPD en kanker als gevolg van blootstelling aan stoffen, ernstige problemen aan het bewegingsapparaat als gevolg van fysieke belastingen langdurige arbeidsongeschiktheid door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hoewel deze veroorzakers van gezondheidsproblemen ver uiteen liggen, is er een belangrijke overeenkomst: ze zijn meestal niet acuut. Van die ene keer 40 kilo tillen, merk je eigenlijk niks, maar in de loop van de jaren gaat dit wel doorwegen. Hetzelfde geldt voor langdurige werkdruk of blootstelling aan stoffen: het risico zit vooral in de frequentie en duur van de blootstelling.

PreventPartner beschikt over specialistische kennis over beroepsziekten en de risico’s die hiermee samenhangen. We helpen u graag met:

  • Inventarisatie van risico’s
    In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden ook de risico’s op de lange termijn meegenomen. Bij de evaluatie van de risico’s worden de langetermijnrisico’s niet op de lange baan geschoven, maar er worden serieuze stappen gezet om mensen duurzaam inzetbaar te houden en met plezier hun werk te laten doen.
  • Maatregelen om risico’s te beperken
    Om de risico’s te beperken worden maatregelen genomen. De uitgebreide kennis en ervaring van onze professionals vormt een bron aan inspiratie om met maatregelen te komen die aansluiten bij uw organisatie. We weten wat werkt en kunnen putten uit oplossingen uit verschillende branches.
  • Voorlichting en training van medewerkers en leidinggevenden
    Goede voorlichting en training van medewerkers is essentieel voor een effectief preventief beleid. Werknemers moeten zelf inzien dat het voor hun gezondheid belangrijk is om nu op de juiste manier te werken. Daarnaast moeten ze vaak op een andere manier gaan werken. Om een nieuwe manier van werken tot een automatisme te maken, is goede begeleiding nodig. Lees hier meer over.