Medewerkers geven aan dat ze het te druk hebben en hun werk niet afkrijgen. Er worden te veel fouten gemaakt en u kunt niet de gewenste kwaliteit leveren. De werkdruk heeft ook zijn weerslag op de werksfeer. Maar wat ís werkdruk nu eigenlijk? En hoe pak je het aan?

Werkdruk is meer dan alleen maar teveel werk in te weinig tijd. De ervaren werkdruk varieert bovendien per persoon: wat voor de één uitdaging is, is voor de ander een enorme bron van stress. Wel is bekend dat er factoren in het werk zijn die stress of energie geven en die beïnvloedbaar zijn. Deze verschillende factoren betekenen ook dat er meer oplossingen zijn dan alleen maar extra mensen aannemen.

Voorbeelden van factoren die de werkdruk in een organisatie beïnvloeden:

  • de beschikbare capaciteit van personeel voor het uitvoeren van de taken (structureel of tijdelijk);
  • het draagvermogen van de werknemers. Dit hangt onder andere samen met kennis en kunde, de vaardigheden om samen te werken en effectieve communicatie;
  • de ruimte die medewerkers krijgen om het werk zelf te organiseren/te regelen;
  • ondersteuning op het sociale vlak binnen het werk. Dit gaat onder andere over de relatie met leidinggevende en collega’s.

Een veerkrachtige organisatie

Onze specialisten op het gebied van werkdruk richten zich op de verbetering van de veerkracht in de organisatie én die van uw medewerkers. De aanpak van werkdruk vraagt om een gezamenlijke aanpak. Daarom worden leidinggevenden en medewerkers betrokken bij een actie- en oplossingsgerichte insteek. Uw medewerkers worden productief en duurzaam inzetbaar, raken meer betrokken bij hun taak en bij de organisatie. Medewerkers die met plezier werken, leveren een directe bijdrage aan uw bedrijfsresultaten.

Aanpak werkdruk

In overleg gaan wij aan de slag om de huidige situatie en uw gewenste situatie in kaart te brengen om vervolgens een effectieve aanpak op te stellen die aansluit bij uw bedrijf. Dit kan variëren van alleen een analyse van de situatie tot en met het implementeren van een beleid op het gebied van werkdruk. Denk hierbij ook aan interactieve interventies, trainingen of adviesgesprekken. Wij kunnen putten uit een enorme schat aan kennis en ervaring, waardoor we voor iedere situatie en elk type bedrijf tot een effectieve aanpak komen.

Help uw organisatie vooruit! Neem contact met ons op.