Medewerkers ervaren risico’s soms groter dan dat ze zijn, en andersom. Zowel onderschatting als overschatting van risico’s brengt problemen met zich mee. Goede risico-communicatie en voorlichting is dan ook van groot belang voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Onderschatting van de risico’s kan ertoe leiden dat medewerkers teveel risico nemen en maatregelen negeren. Overschatting van risico’s kan veel onrust veroorzaken. Een voorbeeld van een situatie waarbij onrust kan ontstaan, is over het aantal mensen met kanker op één werkplek. Ook berichten in de (sociale) media kunnen soms tot onrust leiden. PreventPartner onderzoekt eventuele verbanden en ondersteunt bij goede voorlichting.

Goede, onderbouwde inschatting van het daadwerkelijke risico zijn belangrijk om duidelijkheid te scheppen. Open en eerlijke communicatie helpt om om het risico in het juiste perspectief te plaatsen.

In het algemeen is bewustzijn over risico’s en de mogelijke effecten ervan belangrijk om de risico’s te voorkomen of de effecten ervan te minimaliseren.. Deze vorm van risico-communicatie vraagt om actieve en continue aandacht. De specialisten van PreventPartner kunnen helpen hier op de juiste manier invulling aan te geven.

Wilt u in contact komen met een van onze specialisten op het gebied van risico-communicatie? Neem dan contact met ons op.

Crisiscommunicatie

Het preventiebeleid in de organisatie is bedoeld om risico’s weg te nemen of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. Toch kan er altijd iets gebeuren. Om die reden is het van belang dat medewerkers, maar ook andere stakeholders worden geïnformeerd over mogelijke risico’s en wat ze kunnen doen in het geval van een incident. PreventPartner heeft ervaring met deze bijzondere vorm van communicatie en kan de communicatie-afdeling en het management hierbij ondersteunen.

Wanneer er sprake is van risico’s die ook buiten de poorten van het bedrijf effect hebben, helpen de specialisten op het gebied van risico-communicatie stakeholders in kaart te brengen. Dit gaat soms verder dan de ‘standaard’ doelgroepen van een organisatie. Wat zijn de belangen van deze stakeholders? Hoe en wanneer informeer je betrokken medewerkers, het bedrijf, klanten? En op welk detailniveau moeten ze worden geïnformeerd? PreventPartner kan helpen met het vinden van de antwoorden, zowel over de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving als over de verantwoordelijkheid voor de omgeving en de praktische invulling. Op basis hiervan kan de communicatiestrategie worden uitgewerkt. 

  1. De juiste expertise: krachtige inzet

   We zoeken eerst de juiste deskundige bij uw vraag. Binnen PreventPartner is bijna altijd wel (de combinatie) van expertise aanwezig om u te helpen. Een bak aan ervaring die weet wat wel en niet werkt!
  2. Inventarisatie: wat is de vraag?

   We spreken altijd uitgebreid over de problematiek en uw wensen. Hieruit volgen concrete doelstellingen, zodat we op dezelfde bladzijde zitten en u weet welk resultaat u kunt verwachten.
  3. Onderzoek: de specialistische blik

   Vrijwel altijd wordt er onderzoek gedaan naar de situatie op de werkplek of in het bedrijf.
  4. Advies: inzicht en oplossingen

   Ons advies is altijd maatwerk. We leveren een overzichtelijke rapportage van de bevindingen en vooral concrete handvatten en oplossingen.
  5. Implementatie: lange termijn resultaten

   Wij bieden ondersteuning bij de uitvoering van de plannen. Of het nu om kleine aanpassingen gaat, of langduriger trajecten, onze specialisten staan voor resultaat dat beklijft.