PreventPartner bestaat uit professionals met een gezamenlijke gedrevenheid om actief bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid in Nederland.

Door de verbinding te leggen tussen verschillende expertises op het gebied van veilig en gezond werken bieden we een nieuw alternatief: de samenwerking tussen (zelfstandige) arboprofessionals zorgt voor een complete benadering gericht op preventieve bedrijfsgezondheidszorg. Concreet betekent dit dat we vraagstukken op het gebied van gezondheid, veiligheid, werkplezier en productiviteit koppelen aan de beste (combinatie) van deskundige professionals. Hiermee willen we daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het verminderen van de meer dan 4.100 doden per jaar en meer dan 20.000 mensen in Nederland die jaarlijks ziek worden door hun werkomstandigheden.*)

*) bron: Nationaal Kompas RIVM

Aanpak: de juiste match

Gezonde en veilige werkomstandigheden dragen bij aan optimale prestaties van medewerkers en een duurzame bedrijfsvoering. Als betrokken, maar onafhankelijke partij kunnen wij u hierbij ondersteunen op beleidsmatig, tactisch en operationeel niveau. PreventPartner biedt altijd de juiste match tussen de klantvraag en de adviseur uit het netwerk met de grootste meerwaarde. We doen dit zoveel mogelijk met de mensen uit uw organisatie, zoals de preventiemedewerker, ondernemingsraad en uw (interne) arbodienst of bedrijfsarts.

Als opdrachtgever spreekt u met een professionele partij die de juiste expertise levert en over vakgebieden heen kijkt. Hierdoor is het niet nodig om met meerdere ZZP’ers losse contracten aan te gaan. Opdrachtgevers realiseren hierdoor behoorlijke kostenbesparingen en vergroten de effectiviteit van hun interventies. PreventPartner werkt uitsluitend met specialisten en daardoor kunnen we garanderen dat projecten worden uitgevoerd op deskundige, effectieve wijze en met de laatste inzichten in het vakgebied. Wij bieden back-up en vervangingsmogelijkheden. Kwaliteit staat hoog in het vaandel en alle projecten worden geëvalueerd.

Mede-initiatiefneemster Jolanda Willems:

Als team hebben we aan den lijve ervaren hoe waardevol het is dat je elkaar kunt aanvullen in competenties en vaardigheden. Dat waren ook precies onze drijfveren om met PreventPartner te starten. Voorop stond dat de manier van samenwerken, delen, omgaan met elkaar en waarde toevoeging aan klanten anders moet dan de huidige praktijk bij (arbo)dienstverleners.”

PreventPartner: coöperatie zonder winstoogmerk

PreventPartner werkt als coöperatie zonder winstoogmerk. In tegenstelling tot bijna alle arbodiensten, is PreventPartner op geen enkele manier gelinkt aan verzekeringsmaatschappijen of aandeelhouders, waardoor we echt onafhankelijk kunnen adviseren. Financiële resultaten worden geïnvesteerd in innovatie, scholing en idealistische doelen zoals (internationale) kennisdeling. De leden van de coöperatie hebben veel invloed op de strategische keuzes en de richting van onze verdere ontwikkeling. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk om alleen te doen wat echt waarde toevoegt. Onze adviseurs hebben ervaring in diverse branches, zoals onderwijs, industrie, zorg, overheid, bouw en vervoer. De opgedane kennis en ervaring worden gedeeld en actief verspreid binnen het netwerk, zodat opdrachtgevers nooit betalen voor al bestaande kennis.

Meer weten?

We helpen u graag met uw vraagstukken op het gebied van veilig en gezond werken. Neem direct contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek over hoe we u kunnen helpen.