Steunpunt RI&E organiseert van 21 t/m 25 september 2020 de 6e Week van de RI&E. PreventPartner vindt een goed opgezette en actuele RI&E van onschatbare waarde. Werkstress is een onderwerp dat hierin hoort, maar veel bedrijven weten niet goed waar te starten.

Vraag tijdens de Week van de RI&E een adviesgesprek aan over effectieve en creatieve manieren waarop werkstress kan worden meegenomen in de RI&E. De eerste 5 aanvragen (t.w.v. €135) zijn gratis!

We helpen u tijdens dit adviesgesprek op weg met mogelijkheden om werkstress te inventariseren in de RI&E: van vragenlijsten en interviews tot spelvormen. Kies de methode die past bij uw organisatie en maak van de RI&E een effectief instrument dat bijdraagt aan het succes van uw organisatie.

Werkstress in de RI&E

Er is steeds meer aandacht binnen bedrijven voor werkstress. Veel bedrijven vinden het lastig om goed de vinger op werkstress en werkplezier te leggen. Alleen een goede inventarisatie helpt om tot een gerichte en concrete aanpak te komen. Je weet dan immers aan welke knoppen gedraaid moet worden!

Er zijn verschillende manieren om werkstress te inventariseren: van vragenlijst en (groeps)interviews tot interactieve spelvormen of een compleet RI&E-spel. Daarbij worden in meerdere of mindere mate leidinggevenden, medewerkers en OR betrokken. Ook bij het opstellen van het plan van aanpak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Insteek voor de methode is dat de RI&E resultaat oplevert in uw organisatie: meer bewustzijn over werkstress, concrete acties, goede borging en een compliment van de Inspectie SZW.

Week van de RI&E 2020

Specialisten psychosociale arbeidsbelasting

Het Expertisecentrum Psychosociale Arbeidsbelasting van PreventPartner kan u helpen om tot een bewuste keuze te komen hoe u werkstress binnen uw organisatie wilt aanvliegen. Met onze kennis en ervaring kunnen we samen met u sparren over een goede aanpak binnen uw organisatie. We denken creatief mee en zorgen dat u ook voldoet aan de wettelijke eisen. Neemt u vooral contact op, we hebben er zin in!

Vraag uw adviesgesprek tijdens de Week van de RI&E aan via https://preventpartner.nl/contact-preventpartner of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De eerste 5 aanvragen tijdens de Week van de RI&E zijn gratis!

Week van de RI&E 2020 - corona-maatregelen in de RI&E

Steunpunt RI&E organiseert van 21 t/m 25 september 2020 de 6e Week van de RI&E. PreventPartner vindt een goed opgezette en actuele RI&E van onschatbare waarde. Daarom nemen wij in 2020 deel aan de Week van de RI&E met een interessante actie om uw RI&E te actualiseren met corona-maatregelen in de uw bedrijf.

Als u tussen 21 en 25 september een offerte aanvraagt voor het updaten van uw RI&E voor COVID-19 ontvangt u 10% korting op het uurtarief. Het (online) offertegesprek is vanzelfsprekend gratis.

Corona-maatregelen in de RI&E

Veel branches en bedrijven werken met speciale corona-protocollen. Een coronaprotocol heeft echter geen juridische status binnen de Arbeidsomstandighedenwet. De inspectie heeft laten weten dat in de RI&E het corona-virus expliciet als risico moet worden opgenomen, evenals de manier waarop de werkgever dit risico beheerst. Onderdeel hiervan is ook het opstellen van een aanpak om risico’s te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. 

Het Expertisecentrum Toxische Stoffen van PreventPartner kan u helpen bij het updaten van uw RI&E voor COVID-19. Met deze update wordt beoordeeld of u voldoet aan alle eisen die wat betreft de RI&E COVID-19 gesteld worden. Samen met u bespreken we welke maatwerkstappen nodig zijn om uw RI&E en plan van aanpak te actualiseren op het gebied van COVID-19.

Week van de RI&E 2020

Specialisten van PreventPartner

Bij PreventPartner werken ruim 30 arboprofessionals samen om te zorgen voor veilige en gezonde werkomgeving. Ons team kan u ondersteunen met een schat aan kennis en ervaring voor een effectieve preventieve aanpak die leidt tot een veilige en gezonde werkplek. We willen dat onze tussenkomst ook echt effect heeft voor u en uw werknemers, nu en op de langere termijn. Daarom gaan we altijd met u in gesprek om doelen af te stemmen en onze aanpak aan te laten sluiten op de bedrijfscultuur en op lopende processen in uw bedrijf. We kunnen putten uit onze brede ervaring in verschillende branches om tot preventieve oplossingen te komen voor uw vraagstukken.

Een offerte gesprek kunt u aanvragen via https://preventpartner.nl/contact-preventpartner of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkdruk, discriminatie en ongewenst gedrag, ook wel bekend onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA), horen bij de belangrijkste veroorzakers van verzuim en arbeidsongeschiktheid. De specialisten van PreventPartner helpen uw bedrijf door de concrete knelpunten boven water te halen in de RI&E. Zij ondersteunen vanuit hun expertise en ervaring met oplossingen. 

Inspectie SZW heeft het toezicht geïntensiveerd op een goede uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Psychosociale arbeidsbelasting is een vast onderdeel in iedere RI&E. Inspectie SZW is een onderzoek gestart om te achterhalen waarom dit vaak onvoldoende is opgenomen in de RI&E. De aandacht gaat specifiek uit naar arbeidsdiscriminatie, waarvan bekend is dat dit vrijwel nooit in de RI&E wordt opgenomen.

Resultaat uit uw risico-inventarisatie

Een RI&E werkt preventief en geeft inzicht in knelpunten, al voordat er ontevredenheid en verzuim ontstaat. PreventPartner zorgt ervoor dat de RI&E meer is dan een verplichte invuloefening. We onderzoeken waar mensen ziek van kunnen worden en zorgen daarmee dat u als organisatie ook echt iets heeft aan de RI&E. We halen de aandachtspunten naar boven waar medewerkers in hun dagelijks werk negatief door worden beïnvloed. Zo helpen we bedrijfsprocessen te verbeteren, de medewerkerstevredenheid te verhogen en uitval te voorkomen.

De specialisten van PreventPartner gaan echt in gesprek met medewerkers. In deze gesprekken komen de echte pijnpunten én de achterliggende oorzaken naar boven. Waar je in een vragenlijst alleen antwoord krijgt op de gestelde vraag (bijvoorbeeld als het gaat om de oorzaak van werkdruk: slechte communicatie), kan in een gesprek worden doorgevraagd (wat is er mis met de communicatie? bijvoorbeeld: er wordt wel gecommuniceerd, maar niet over de juiste onderwerpen). In plaats van een resultaat in de vorm van “Afdeling A heeft 20% meer werkdruk dan afdeling B”, haalt PreventPartner concrete zaken naar boven die kunnen worden opgelost.

 

Een RI&E doen we zo oppervlakkig als mogelijk, maar zo diepgravend als nodig.

 

Lees hier meer over de RI&E door PreventPartner

 

Arbeidsdiscriminatie

Discriminatie op de werkvloer komt vaker voor dan men denkt, doorgaans onbedoeld. Er zijn 11 soorten arbeidsdiscriminatie, waaronder discriminatie op basis van leeftijd, nationaliteit of geslacht, maar denk ook aan verschillen tussen vaste en tijdelijke contracten, en in burgerlijke staat. Het zit hem vaak in kleine dingen en maatregelen die onbedoeld discriminerend uitpakken.

Bij een risico-inventarisatie op basis van interviews komen dit soort zaken regelmatig naar voren. Als een werkoverleg bijvoorbeeld standaard op woensdag plaatsvindt, omdat dat goed uitkomt in de agenda van de leidinggevende, betekent dit in de praktijk vaak dat parttimers niet bij dit overleg aanwezig kunnen zijn. Zij missen daardoor stelselmatig informatie en bijvoorbeeld ook de kans om zich op te werpen als trekker van een project.

Het is belangrijk om te achterhalen of dit soort weeffoutjes in de organisatie voorkomen, zodat kan worden gekeken naar verbeteringen. Daarvoor is het wel nodig om erachter te komen dát men negatieve effecten ervaart.

 

Maak van de RI&E meer dan een to-do’tje

Zoekt u een risico-inventarisatie waar u concreet mee aan de slag kunt? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zorgen voor een specialist met ervaring in uw branche en kennis van zaken.

  

Uit de praktijk

In een bedrijf wordt regelmatig tegen strakke deadlines gewerkt. Dit is inherent aan het werk. Keer op keer loopt men tegen onverwachte problemen aan, waardoor - met de deadline in zicht - de werkdruk flink oploopt. Hoewel de deadlines uiteindelijk altijd worden gehaald, blijkt tijdens de risico-inventarisatie dat een deel van de werknemers zich ergert aan deze terugkerende problematiek. Bij doorvragen blijkt dat er geen tijd wordt genomen om een project goed te plannen, waardoor er teveel adhoc wordt gewerkt en er uiteenlopende problemen ontstaan die vooraf hadden kunnen worden voorzien. Er wordt onderzoek gedaan naar het werkproces om deze systeemfout structureel aan te pakken.

Ziek worden door je werk, er is niemand die dat wil. Toch zijn er jaarlijks ongeveer 4.100 mensen die sterven aan een ziekte die ze tijdens hun werk hebben opgelopen. Bijvoorbeeld doordat ze onvoldoende zijn beschermd tegen blootstelling aan bepaalde stoffen.
Mensen die ziek worden door hun werk kunnen compensatie vragen voor de schade die ze lijden. Het is echter nogal een juridisch doolhof waarin je dan terecht komt, met lange doorlooptijden en hoge kosten. Daarom is er door staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een commissie ingesteld om de schadeafhandeling bij beroepsziekten te vergemakkelijken.

Deze commissie VSAB, heeft op 14 mei het rapport ‘Stof tot nadenken’ gepresenteerd. Naast  juridische adviezen en maatregelen, pleit de commissie voor meer aandacht voor preventie van beroepsziekten. De Arbowet kent weliswaar de nodige verplichtingen, maar die worden onvoldoende nageleefd en ook onvoldoende gehandhaafd.
U kunt het rapport hier vinden.

De commissie VSAB dringt erop aan om te zorgen voor een beter gebruik van instrumenten als RI&E/Plan van Aanpak, gevaarlijke stoffenregistratie en blootstellingsregistratie. Ze adviseert om de RI&E te laten ondertekenen door de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist, bijgestaan door andere kerndeskundigen op het terrein van arbeidsomstandigheden, om de kwaliteit van de RI&E te garanderen. Er is een sluitende aanpak nodig, waarin een digitale RI&E beschikbaar wordt gesteld, met een verplichting die RI&E binnen een vastgestelde termijn aan te leveren. Dit maakt een administratieve controle op de naleving mogelijk. Verder vindt de commissie dat de handhaving van de verplichtingen uit de Arbowetgeving beter moet en de pakkans voor overtreders verhoogd. De positie van de bedrijfsarts moet worden verbeterd zodat deze een steviger positie kan innemen bij de preventie in het algemeen en van de beroepsziekten in het bijzonder. 

PreventPartner heeft een Expertisecentrum Toxische Stoffen waar veel kennis en ervaring is gebundeld op het gebied van preventie van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Neem gerust contact met ons op voor advies of ondersteuning.

In 2019 heeft de Inspectie SZW 28 accountancykantoren geïnspecteerd op PSA-risico’s. Volgens de analyse van de inspectie is er in deze sector sprake van hoge risico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Vorige week verscheen de rapportage van deze inspecties en daarin stond te lezen dat de jong professionals in deze sector te maken hebben met werkdruk. Dit komt vooral tot uiting in te veel werk en te hoog werktempo. Daarnaast speelt piekbelasting, techno stress, combinatie opleiding en werk en de stijl van leidinggeven een rol. Ook lopen ze aan tegen agressie in de omgang met lastige klanten. Omdat een combinatie van hoge werkdruk én agressie of ongewenst gedrag sneller kan leiden tot uitval of uitstroom, is het belangrijk dat deze risico’s worden onderkend en dat er maatregelen worden getroffen om werkdruk te beheersen en agressie en ongewenst gedrag te voorkomen. Toch bleken slechts 4 van de 28 kantoren de zaken goed op orde te hebben. In veel gevallen zijn de oorzaken van werkdruk niet in kaart gebracht, laat staan dat er een beleid is om hieraan iets te doen.
De Inspectie SZW vindt dat de werkgevers en werknemers in de accountancy meer met elkaar in gesprek moeten gaan over de achterliggende oorzaken van werkdruk en hiervoor meer passende maatregelen kunnen treffen. Verder is er meer aandacht nodig voor het herkennen van met name verbale instrumentele agressie. Wat betreft ongewenst gedrag, ten slotte, is er geen of onvoldoende beleid, ontbreekt een risico-inventarisatie en krijgen medewerkers geen voorlichting en training over deze onderwerpen. De Inspectie SZW vindt dat accountantskantoren meer grip moeten krijgen op ongewenst gedrag en discriminatie.

Het rapport van de Inspectie SZW kunt u hier lezen.

Hebt u de oorzaken van werkdruk en risico’s rondom ongewenst gedrag nog niet goed in kaart? Zoekt u naar een goede aanpak van PSA binnen uw organisatie? Onze adviseurs van het Expertisecentrum PSA kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen.

RI&E

Om het aantal ongevallen op het werk en beroepsziekten omlaag te brengen, kondigt staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een meerjarenplan aan voor het verbeteren van de naleving van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
Uitgangspunt is dat bedrijven inzicht moeten hebben op de risico’s op de werkvloer en moeten beschikken over een gedegen arbobeleid, dat daarop is gebaseerd. Nog steeds zijn er veel bedrijven die geen (actuele) RI&E hebben. En als die er wel is, laat de kwaliteit ervan vaak te wensen over. Er is dus ruimte voor verbetering.

De staatssecretaris wil de bekendheid van de RI&E-plicht vergroten:
dit gebeurt

  • door een campagne te ontwikkelen om met name de kleinere bedrijven te bereiken.
  • de ondersteuning aan bedrijven verbeteren:
    dit moet lukken door informatie samen te brengen en betere RI&E-instrumenten beschikbaar te maken.
  • strengere handhaving:
    hiertoe gaat de Inspectie SZW intensiever controleren op aanwezigheid van een RI&E, onder andere in een proef met ‘administratieve handhaving’.

De brief van de staatssecretaris en het onderliggende rapport over vindt u hier.

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de RI&E helpt om de gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren. PreventPartner heeft een duidelijke visie op de RI&E en een pragmatische aanpak om samen met medewerkers en management te komen tot een gezonde en veilige manier van werken. Wilt u samen met ons aan uw RI&E werken, neem dan contact met ons op.

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op