In 2019 heeft de Inspectie SZW 28 accountancy-kantoren geïnspecteerd op PSA-risico’s. Volgens de analyse van de inspectie is er sprake van hoge risico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en met name werkstress bij accountancy-kantoren.

Vorige week verscheen de rapportage van deze inspecties en daarin stond te lezen dat de jong professionals in deze sector te maken hebben met werkdruk. Dit komt vooral tot uiting in te veel werk en te hoog werktempo. Daarnaast speelt piekbelasting, technostress, de combinatie opleiding en werk en de stijl van leidinggeven een rol. Ook lopen ze aan tegen agressie in de omgang met lastige klanten.

Omdat een combinatie van hoge werkdruk én agressie of ongewenst gedrag sneller kan leiden tot uitval of uitstroom, is het belangrijk dat deze risico’s worden onderkend en dat er maatregelen worden getroffen om werkstress bij accountancy-kantoren te beheersen en agressie en ongewenst gedrag te voorkomen. Toch bleken slechts 4 van de 28 kantoren de zaken goed op orde te hebben. In veel gevallen zijn de oorzaken van werkdruk niet in kaart gebracht, laat staan dat er een beleid is om hieraan iets te doen.

In gesprek over werkstress bij accountancy-kantoren

De Inspectie SZW vindt dat de werkgevers en werknemers in de accountancy meer met elkaar in gesprek moeten gaan over de achterliggende oorzaken van werkdruk en hiervoor meer passende maatregelen kunnen treffen. Verder is er meer aandacht nodig voor het herkennen van met name verbale instrumentele agressie. Wat betreft ongewenst gedrag, ten slotte, is er geen of onvoldoende beleid, ontbreekt een risico-inventarisatie en krijgen medewerkers geen voorlichting en training over deze onderwerpen. De Inspectie SZW vindt dat accountantskantoren meer grip moeten krijgen op ongewenst gedrag en discriminatie.

Het rapport van de Inspectie SZW kunt u hier lezen.

Hebt u de oorzaken van werkdruk en risico’s rondom ongewenst gedrag nog niet goed in kaart? Zoekt u naar een goede aanpak van PSA binnen uw organisatie? Onze adviseurs van het Expertisecentrum PSA kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen.

RI&E

Om het aantal ongevallen op het werk en beroepsziekten omlaag te brengen, kondigt staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een meerjarenplan aan voor het verbeteren van de naleving van de RI&E-plicht.


Uitgangspunt is dat bedrijven inzicht moeten hebben op de risico’s op de werkvloer en moeten beschikken over een gedegen arbobeleid, dat daarop is gebaseerd. Nog steeds zijn er veel bedrijven die geen (actuele) RI&E hebben. En als die er wel is, laat de kwaliteit ervan vaak te wensen over. Er is dus ruimte voor verbetering.

Bekendheid RI&E-plicht

De staatssecretaris wil de bekendheid van de RI&E-plicht vergroten door:

  • door een campagne te ontwikkelen om met name de kleinere bedrijven te bereiken.
  • de ondersteuning aan bedrijven verbeteren:
    dit moet lukken door informatie samen te brengen en betere RI&E-instrumenten beschikbaar te maken.
  • strengere handhaving:
    hiertoe gaat de Inspectie SZW intensiever controleren op aanwezigheid van een RI&E, onder andere in een proef met ‘administratieve handhaving’.

De brief van de staatssecretaris en het onderliggende rapport over vindt u hier.

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de RI&E helpt om de gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren. PreventPartner heeft een duidelijke visie op de RI&E en een pragmatische aanpak om samen met medewerkers en management te komen tot een gezonde en veilige manier van werken. Wilt u samen met ons aan uw RI&E werken, neem dan contact met ons op.

Onlangs publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport “Het Betere Werk”. In dit rapport benadrukt de WRR het belang van goed werk, dat is goed voor het individu, goed voor de economie en goed voor de samenleving.


De voorwaarden voor goed werk zijn volgens de WRR: grip op geld (een passend loon met zekerheden), grip op het werk (een goede combinatie van autonomie en verbondenheid op het werk) en grip op het leven (met een goede balans tussen werk en privé). Deze drie aspecten staan momenteel erg onder druk door de gevolgen van voortschrijdende technologie, flexibilisering en intensivering van het werk.

Aanbevelingen voor het betere werk

De WRR doet in "Het Betere Werk" negen aanbevelingen om de grip op geld, op werk en op leven te vergroten voor iedereen die werkt of wil werken. Voor grip op werk gaat het dan om werk met een zekere mate van vrijheid, waarbij een beroep wordt gedaan op de capaciteiten van de medewerker en goede sociale relaties worden onderhouden. Wij vatten dat samen als de kwaliteit van het werk. Volgens de WRR zijn goede arbeidsorganisaties de sleutel tot meer kwaliteit op het werk. Sociale innovatie – dat wil zeggen: arbeidsorganisaties zo inrichten dat het beste uit mensen naar boven wordt gehaald – is daarvoor cruciaal. Niet alleen voor die organisatie, maar ook voor onze economie, die het immers vooral moet hebben van de mensen, het ‘menselijk kapitaal’. 

Grip op goed werk

Er is dus werk aan de winkel om dit voor elkaar te krijgen. Het helpen realiseren van goede arbeidsorganisaties is het aandachtsgebied van de arbeids- en organisatiedeskundige. PreventPartner heeft meerdere consultants met kennis en ervaring op dit vlak. Zij kunnen uw organisatie helpen om meer grip te krijgen op goed werk. Dat kan door een goede diagnose van de onderliggende problematiek, het trainen van leidinggevenden in meer innovatieve stijlen van leidinggeven of het helpen implementeren van nieuwe manieren van samenwerken.

Het rapport "Het Betere Werk" van de WRR vindt u hier.

Wilt u meer weten over onze aanpak neem dan contact met ons op.

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) vormt de basis voor een gezonde en veilige werkomgeving. In veel gevallen is het echter een bureaucratische exercitie van preventiemedewerkers, gericht op het  voldoen aan de wettelijke bepalingen. Maar een RI&E kan zoveel meer zijn, een motor voor veilig en gezond werken en een instrument in duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

Met het RI&E-spel brengt u samen met uw medewerkers de risico’s in het werk in beeld. Onder begeleiding van arboprofessionals van PreventPartner wordt het gesprek op gang gebracht, wat de kennis, het draagvlak en de betrokkenheid bij veilig en gezond werken vergroot. Zet het RI&E-spel bijvoorbeeld in om te starten met de RI&E. Maar ook als de RI&E al is uitgevoerd, helpt het spel om op een zinvolle en plezierige manier stil te staan bij mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Laat uw medewerkers zelf actief aan de slag gaan én mogelijke verbeteracties in gang zetten.

Instrument in duurzame inzetbaarheid

Hoe pak je dat aan op een goede en aansprekende manier? Hoe betrek je medewerkers erbij? Hoe gebruik je de RI&E om samen een gezonde en veilige werkplek te creëren? Hoe wordt het een instrument in duurzame inzetbaarheid?

Hoe werkt het?

Het spel bestaat uit 4 modules die op maat worden gemaakt voor uw organisatie. Lees er hier meer over.

 

 

 

In opdracht van Rijkswaterstaat, Prorail en Rijksgebouwenbeheer heeft PreventPartner het beheersregime Chroom-6 opgesteld. PreventPartner is hiervoor gevraagd in verband met haar expertise op het gebied van chroom-6 en beheersmaatregelen.
 

Doel van dit beheersregime is om iedereen een handreiking te geven om veilig chroom-6-houdende coatings te bewerken en te verwijderen. In het regime is voor de gangbare werkzaamheden vastgelegd welke preventieve beheersmaatregelen moeten worden genomen. Het beheersregime is bedoeld als werkdocument en wordt de komende tijd verder ontwikkeld en onderbouwd met behulp van metingen.

Meer lezen https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2020/02/05/beheersregime-chroom-6

Engelstalige versie beheersregime chroom-6

Inmiddels is er ook een engelstalige versie beschikbaar van het beheersregime chroom-6.

Ondersteuning nodig?

Heeft u ondersteuning nodig bij projecten met chroom-6 of andere gevaarlijke stoffen, neem dan gerust contact met ons op. 

Bedrijfsarts Rik Menting heeft voor de website Werk en Veiligheid een artikel geschreven over beroepsziekten en psychische aandoeningen: anno 2019 is psychische overbelasting de belangrijkste veroorzaker van ziekteverzuim en van intrede in de WIA. Rik legt in zijn artikel de relatie tussen psychische belasting op het werk (stress) en het feit dat in veel organisaties de preventie niet op orde is. Bijvoorbeeld omdat de RI&E psycho-sociale arbeidsbelasting ontbreekt of onvoldoende is uitgevoerd, waardoor er geen beleid is, te weinig steun van leidinggevenden of collega's, of onvoldoende autonomie voor betrokkenen om het werk naar eigen inzicht en tempo uit te voeren. U kunt het artikel hier nalezen.

Aanpak stress door het werk

De deskundigen van PreventPartner hebben eigen aanpakken ontwikkeld om de risico's van psychosociale arbeidsbelasting voor u beter in kaart te brengen. Daarnaast hebben zij beproefde methoden om in uw organisatie op maat gesneden interventies te doen zodat u grip krijgt op stress op het werk en uitval door het werk voorkomt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze werkwijze met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting, onze aanpak voor duurzame inzetbaarheid of bent u geïnteresseerd in het artikel? Neemt u gerust contact met ons op via het contactformulier of u belt direct met een van onze professionele consultants op dit terrein.

 

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op