"Hexavalent chromium management regime; occupational hygiene measures to be applied when working on paints and coatings containing hexavalent chromium".  
Onder deze titel presenteren Jolanda Willems, Remko Houba, Peter van Balen, Carolien Nieuwland en Sander Wander een poster op het internationaal congres voor arbeidshygiënisten (IOHA) van 11 tot en met 15 september 2021.
De presentatie toont de laatste inzichten over blootstelling aan chroom-6, stof en andere metalen en te nemen maatregelen bij het verwijderen van coatings/verven. Hierbij worden o.a. de meetresultaten gepresenteerd die worden gebruikt voor de update van het huidige beheersregime chroom-6. Deze update is binnenkort te verwachten.

Omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije omgeving zijn per 1 juli 2021 rookruimtes niet meer toegestaan in de (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen.

Vanaf 1 januari 2022 geldt dat ook voor rookruimtes in het bedrijfsleven. Bedrijfsvoertuigen zijn ook werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto's en vrachtwagens, ook als er niemand meerijdt. 

Deze maatregelen komen voort uit het Nationaal Preventieakkoord. De achterliggende gedachte is dat met rookruimten het roken gefaciliteerd wordt, wat de norm versterkt dat roken gewoon is.

Omdat ze lekken zijn rookruimten bovendien schadelijk voor omstanders. Lekkage zorgt ervoor dat rook vanuit rookruimten in de rookvrije ruimte terecht komt waar het alsnog kan worden ingeademd.

Er zijn meerdere aanwijzingen in de recente literatuur dat de grenswaarde voor lood in bloed in Nederland onvoldoende bescherming biedt. Dit schrijven Jolanda Willems, Peter van Balen en Rik Menting in het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap. De biologische grenswaarde is nu vastgesteld op 700 microgram/l bloed. Echter bloedwaarden van 200-300 microgram/l bloed worden al geassocieerd met een verhoogd risico op ischemische hartziekten en beroerte (Nordic expertgroep). Het Europees agentschap voor chemische stoffen, de ECHA, stelde in 2019 een grenswaarde voor van 150 microgram/l bloed. Dit was gebaseerd op basis van nieuw epidemiologisch onderzoek, waarbij naast hartziekten ook neuropsychologische effecten werden genoemd.
De auteurs, allen lid van PreventPartner, roepen op om de biologische grenswaarden in Nederland te herzien, maatregelen rondom zwangeren aan te scherpen en het oude loodprotocol uit 1988 te actualiseren. 

Meer lezen? Het artikel vindt u hier.

 

Vorig jaar constateerde de Inspectie SZW dat het onderwerp arbeidsdiscriminatie weinig of geen aandacht krijgt in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De inspectie is een project gestart om dit onderwerp meer onder de aandacht te brengen. In dat kader was er eind maart een bijeenkomst van de gezamenlijke beroepsverenigingen van arbo-kerndeskundigen over het thema arbeidsdiscriminatie.

Edo Houwing, arbeids- en organisatiedeskundige van PreventPartner, heeft op deze bijeenkomst een praktijkverhaal verteld over een adviestraject rondom arbeidsdiscriminatie in een internationaal bedrijf. In dit traject kwamen tal van situaties boven water, waarbij er onbedoeld sprake was van discriminatie. Voor het bedrijf was dit zeer verhelderend en aanleiding om diverse interne werkwijzen opnieuw tegen het licht te houden.
De belangrijkste boodschap van Edo is: ga met elkaar in gesprek over dit onderwerp!

De presentatie van Edo kunt u hier terugkijken 

Wilt u ondersteuning bij het bespreekbaar maken van arbeidsdiscriminatie in uw organisatie, neem dan contact op met onze professionals van het Expertise Centrum Psychosociale Arbeidsbelasting via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via ons contactformulier.

Al langer vraagt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meer aandacht voor de risico-inventarisatie en –evaluatie RI&E, als basis voor een goed arbobeleid. Nog steeds zijn er teveel mensen die ziek worden door hun werk. Elk jaar overlijden er 4100 mensen als gevolg van hun werk. Het ministerie vindt dan ook dat de aandacht voor preventie op de werkvloer verbeterd moet worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat werkgevers inzicht hebben in de arbeidsrisico’s en passende maatregelen treffen om wat aan deze risico’s te doen. Voilà het belang van de RI&E.

Begin 2020 is het meerjarenplan RI&E gestart. Eind maart 2021 verscheen de eerste voortgangsrapportage.

De eerste fase van het meerjarenplan is erop gericht dat meer bedrijven beschikken over een actuele RI&E. Bij met name kleinere bedrijven is er geen RI&E aanwezig. Daarom wordt communicatie, betere ondersteuning en intensievere toezicht en handhaving  ingezet om de naleving van de RI&E te verbeteren.

In 2022 verschuift de focus naar het verhogen van de kwaliteit van de RI&E: benutten werkgevers de RI&E goed en beheersen ze de risico’s door tijdig passende maatregelen te treffen.

De voortgangsrapportage van het meerjarenplan RI&E 2020-2023 vindt u hier.  

PreventPartner heeft een duidelijke visie op de RI&E en een pragmatische aanpak om samen met medewerkers en management te komen tot een gezonde en veilige manier van werken. Wilt u samen met ons aan uw RI&E werken, neem dan contact met ons op.

De Inspectie SZW heeft het rapport "Beroepsziekten in beeld" gepubliceerd. Uit de publicatie blijkt dat de preventie van beroepsziekten tekort schiet. Dat komt omdat beroepsziekten te weinig zichtbaar zijn en dat kansen om te leren van beroepziekten onvoldoende worden benut.

De publicatie is een dubbelrapport waarin kennis en ervaringen van verschillende organisatie in het werkveld van beroepsziekten bij elkaar zijn gebracht. De rapporten geven beter zicht op het ontstaan van beroepsziekten en bieden waardevolle input voor de beleidsinzet op het terrein van gezond en veilig werken. Het is de bedoeling dat dit leidt tot meer aandacht en betere preventie van beroepsziekten

U vindt de publicatie hier

 

 

 

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op