Deze maand is het Themadossier ‘gevaarlijke stoffen’ verschenen via ArboRendement. Saskia Gorissen heeft de input geleverd voor dit themadossier. In veel organisaties krijgen werknemers te maken met gevaarlijke stoffen. Daarbij moet u niet alleen denken aan stoffen als asbest of chroom-6. Ook schoonmaakmiddelen, lasrook en houtstof kunnen namelijk tot vervelende gezondheidsproblemen leiden. In dit themadossier leest u niet alleen over veelvoorkomende gevaarlijke stoffen, de risico’s bij blootstelling en de bijbehorende beroepsziekten, maar ook over onderwerpen zoals de wetgeving rondom gevaarlijke stoffen, gevaarssymbolen, de arbeidshygiënische (STOP) strategie en de nieuwe tegemoetkomingsregeling (TSB). Al met al een heel informatief en praktisch boekje voor iedereen die werkt met gevaarlijke stoffen en in het bijzonder voor de arboprofessional. Het boekje is te bestellen via https://www.rendementshop.nl/product/dossier-arbo-gevaarlijke-stoffen.

De laatste tijd is er heel wat te doen over seksuele intimidatie en machtsmisbruik op de werkvloer. Na de onthullingen bij The Voice, werd een opvallende stijging geconstateerd van het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Hoe weet je eigenlijk of er mogelijk grensoverschrijdend gedrag voorkomt in de organisatie? PreventPartner heeft een quickscan ontwikkeld, om snel inzicht te krijgen of er iets speelt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag.

De recente voorbeelden gaan voornamelijk over seksuele intimidatie, maar grensoverschrijdend gedrag kan ook andere vormen aannemen. Denk aan pesten, geweld en discriminatie. Vaak is de algemene sfeer verstoord en zorgt een angstcultuur ervoor dat niet alles goed bespreekbaar is. Ook hier kwam recent een voorbeeld van naar voren in de media: uit intern onderzoek bleek dat binnen het Nederlandse dameshockeyteam de sfeer gespannen was en dat een klein aantal spelers alles bepaalden. Dit zorgt ervoor dat anderen het gevoel hebben zich niet uit te kunnen spreken.

Hoe ga je met elkaar om?

Het is belangrijk om afspraken te maken over hoe je met elkaar omgaat in de organisatie, zodat grenzen duidelijk zijn. Vanuit de Arbowet ligt er een verantwoordelijkheid bij werkgevers om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Dat geldt ook op psychosociaal vlak. Een goede start wordt gemaakt met een inventarisatie van de huidige situatie. De quickscan psychosociale veiligheid geeft een eerste inzicht in deze en andere punten die bepalend zijn voor het risico op grensoverschrijdend gedrag.

Quickscan

PreventPartner heeft al bij verschillende bedrijven geholpen met het opstellen van preventieve maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag en deskundige hulp geboden op plekken waar er problemen waren geconstateerd. Deze kennis is gebundeld in een quickscan psychosociale veiligheid. Hoe veilig voelen medewerkers zich op psychosociaal vlak? Is er ruimte om fouten te maken en om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken? Voelt iedereen zich gehoord en ondersteunen medewerkers elkaar? Bekijk de quickscan voor een eerste inzicht.

Naar de quickscan.

Lees hier meer over grensoverschrijdend gedrag.

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiene organiseerde in april al weer haar 30e symposium. PreventPartner was hier goed vertegenwoordigd. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vinden wij het belangrijk om bij te blijven in ons vak. Het symposium is hiervoor een uitstekend moment. Nieuw was de professionele bijscholing die voorafgaand aan het symposium werd georganiseerd door Peter van Balen met als thema statistische analyse van meetresultaten en het afleiden van grenswaarden. Daarnaast delen we graag onze kennis en ervaring met collega’s en belangstellenden. Dat doen we door presentaties te geven over onze uitgevoerde projecten. Jolanda Willems presenteerde het nieuwe beheersregime chroom-6 versie 2.0 dat binnenkort officieel wordt gepubliceerd. Peter van Balen en Remko Houba vertelden uitgebreid over hun onderzoeken naar stof in spoortunnels en blootstelling aan kwarts bij werkzaamheden van ballast aan het spoor. Maar leren door spelen is het allerleukst. Jolanda Willems ontwikkelde een spel over beroepsziekten. Maaikelien Wijma en Ellen Wissink  speelden het RI&E spel met de deelnemers van het symposium. Twee geslaagde dagen, waarvan alle presentaties terug te lezen zijn op de website van de NVvA (www.arbeidshygiene.nl). Een extra vermelding waard is dat Remko Houba verkozen is tot beste spreker van het symposium. 

Hoe voorkom je ongevallen? Hoe zorg je voor meer veiligheid op de werkvloer? De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een nieuwe handreiking arbeidsveiligheid gepubliceerd. Deze handreiking is met name bedoeld voor het MKB en biedt een helpende hand als je wil starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie.
De handreiking is gericht op het voorkomen van ongevallen op het werk die ontstaan door mechanische, chemische, biologische of fysieke oorzaken. In de handreiking staan praktische richtlijnen voor het opzetten van een Veiligheidsaanpak en dat bijvoorbeeld de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) daarvoor de eerste stap is.
De handreiking is te downloaden via deze link.


"Hexavalent chromium management regime; occupational hygiene measures to be applied when working on paints and coatings containing hexavalent chromium".  
Onder deze titel presenteren Jolanda Willems, Remko Houba, Peter van Balen, Carolien Nieuwland en Sander Wander een poster op het internationaal congres voor arbeidshygiënisten (IOHA) van 11 tot en met 15 september 2021.
De presentatie toont de laatste inzichten over blootstelling aan chroom-6, stof en andere metalen en te nemen maatregelen bij het verwijderen van coatings/verven. Hierbij worden o.a. de meetresultaten gepresenteerd die worden gebruikt voor de update van het huidige beheersregime chroom-6. Deze update is binnenkort te verwachten.

Omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije omgeving zijn per 1 juli 2021 rookruimtes niet meer toegestaan in de (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen.

Vanaf 1 januari 2022 geldt dat ook voor rookruimtes in het bedrijfsleven. Bedrijfsvoertuigen zijn ook werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto's en vrachtwagens, ook als er niemand meerijdt. 

Deze maatregelen komen voort uit het Nationaal Preventieakkoord. De achterliggende gedachte is dat met rookruimten het roken gefaciliteerd wordt, wat de norm versterkt dat roken gewoon is.

Omdat ze lekken zijn rookruimten bovendien schadelijk voor omstanders. Lekkage zorgt ervoor dat rook vanuit rookruimten in de rookvrije ruimte terecht komt waar het alsnog kan worden ingeademd.

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op