Duurzame inzetbaarheid staat centraal voor de werknemer van de toekomst. Het MBO heeft hier een belangrijke rol in. Daarom is sinds september 2022 een pilot gestart Fit, Veilig en Gezond Werken. Met als ultieme doel: een leven lang gezonde en veilige arbeidsparticipatie van onze toekomstige beroepsbeoefenaars. Deze regeling geeft MBO-scholen de kans om mogelijkheden in de opleiding te verwerken die vitaal werknemerschap en duurzame inzetbaarheid stimuleren. Door de Gezonde School Adviseur (GGD) en Arbodeskundige (PreventPartner) wordt samen met de coördinator van de school bekeken welke mogelijkheden er zijn. ROC Tilburg doet mee aan deze pilot.

Studenten van de opleiding Audiovisuele specialist en Evenementproducer kunnen tijdens hun opleiding en in hun loopbaan blootgesteld worden aan schadelijk geluid. Hun werkplek bevindt zich regelmatig op evenementen, theatervoorstellingen en festivals. ROC Tilburg biedt eerstejaars studenten de gelegenheid om otoplastieken aan te schaffen (op maat gemaakte gehoorbescherming) om zich te beschermen tegen hoge geluidsniveaus.

Om studenten goed voor te lichten over schadelijk geluid én nut en noodzaak van gehoorbescherming, heeft Saskia Gorissen, arbodeskundige van PreventPartner in oktober voorlichting gegeven aan deze studenten.

Tijdens de les Buco (Burgerschap competenties) zijn de studenten enthousiast aan de slag gegaan met de spelbox Geluid, speciaal ontwikkeld voor het MBO. In dit spel gaan studenten met elkaar in gesprek over de stellingen die op de verschillende puzzelstukken staan. Informatie kunnen ze op hun telefoon of laptop opzoeken. Ze bepalen samen of de stelling juist is of onjuist. Zo ontstaan twee stapels met puzzelstukken, een stapel juist en een stapel onjuist. Van deze puzzelstukken leggen ze twee puzzels. Helaas voor de luierikken is de puzzel zo ontwikkeld, dat deze niet te leggen is zonder dat je de inhoud goed hebt.

Na het puzzelen is door de arbodeskundige toegelicht wat schadelijk geluid is en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende type gehoorbescherming. Ten slotte is aan de hand van een filmpje met de studenten de praktijk besproken van wat het betekent als je gehoorschade hebt. Wat de impact is van bijvoorbeeld het continu horen van een piep in je oren of het niet kunnen volgen van een gesprek in de klas of tijdens een feestje. Sprekende voorbeelden doen het goed in de klas.

De docent Buco vond de les waardevol gezien studenten in hun studie en toekomstige ermee te maken krijgen. Studenten vonden het een leuke manier om te leren over een taai onderwerp als schadelijk geluid en gehoorschade. Leuk leren kan dus ook.

Wil je meer informatie dan zijn onderstaande websites het bezoeken waard:

Wil je meer informatie over het onderwerp preventie van gehoorschade, de spelbox of de pilot Fit, Veilig en Gezond werken, neem dan gerust contact met ons op.