Toxische stoffen - PreventPartner

Vanuit ons Expertisecentrum Toxische Stoffen adviseren wij individuele organisaties en branches over veilig en gezond werken met chemische stoffen en biologische agentia.

Bij tal van werkzaamheden wordt gewerkt met stoffen die effect kunnen hebben op de gezondheid van medewerkers. Dit gaat niet alleen om kankerverwekkende en giftige stoffen, maar ook bijvoorbeeld om allergene stoffen, bacteriën en stoffen die de luchtwegen beschadigen. Een deel van de risico’s zijn acuut, zoals contact met bepaalde giftige vloeistoffen of gassen. Andere problemen openbaren zich pas na jaren, of zelfs pas na de pensioengerechtigde leeftijd (zie ook beroepsziekten). Door inzicht in de risico’s en passende maatregelen is gezondheidsschade op de korte en lange termijn te voorkomen en blijven uw medewerkers duurzaam inzetbaar.

De specialisten van PreventPartner kunnen uw bedrijf adviseren en ondersteunen bij de volgende thema’s:

Over het expertisecentrum Toxische stoffen

Het Expertisecentrum Toxische Stoffen bestaat uit een groep van ruim tien specialisten op het gebied van toxicologie. Vanuit de verschillende achtergronden is zowel toxicologische, arbeidshygiënische, veiligheidskundige en medische kennis aanwezig. We vertalen de laatste wetenschappelijke inzichten over toxische stoffen naar de problematiek van de dagelijkse praktijk. Hiervoor onderhouden we een netwerk met nationale en internationale kennisinstituten. We staan borg voor een goede kwaliteit van dienstverlening.

Neem voor vragen of een oriënterend gesprek gerust contact met ons op.