verzuimanalyses

Aan verzuimanalyses wordt in de praktijk veel waarde gehecht en soms worden er grote consequenties aan verbonden. Volgens de nieuwe toetsingscriteria voor de risico-inventarisatie en -evaluatie is een verzuimanalyse een belangrijke bron om inzicht te krijgen in arbeidsgerelateerd verzuim. Echter, "niet alles dat geteld kan worden is waardevol en niet alles wat waardevol is, kan geteld worden". Onder dit motto is op het nationale arbeidshygiënisten-symposium van 2024 de waarde van verzuimanalyses ter discussie gesteld. De presentatie van dit betoog is te vinden via deze link.