PreventPartner geeft diverse interactieve trainingen voor bedrijven en workshops op het gebied van duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden. De trainingen worden gegeven door experts in hun vakgebied met ruime ervaring, zowel in het werk als in het geven van trainingen.

Wij passen iedere training aan op uw organisatie en op de doelgroep, waarbij gewerkt wordt met concrete praktijkvoorbeelden. U kunt bij ons terecht voor trainingen en workshops voor medewerkers, management, ondernemingsraden en VGWM-commissies. Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Veilig werken Arbeidsomstandigheden (algemeen)
 • Beroepsziekten en ongevallen
 • Beeldschermwerk
 • Geluid
 • Gevaarlijke stoffen; hoe beheers ik de risico’s
 • Vervangingsbeleid voor kankerverwekkende en voor de voortplanting giftige stoffen
 • Werkplezier en werkdruk
 • Teamontwikkeling
 • Omgaan met agressie en geweld

Op maat gemaakte trainingen voor bedrijven

Iedere training wordt op maat gemaakt. Dit doen we om te zorgen dat de training direct praktisch toepasbaar is voor uw organisatie. Het doel van de training en wat het moet opleveren, worden vooraf met u bepaald. Op basis hiervan wordt een trainingsprogramma opgezet, samengesteld uit bestaande modules, eventueel aangevuld met specifieke onderdelen. We integreren concrete voorbeelden uit uw bedrijf, zodat de directe relatie wordt gelegd. Er is altijd ruimte voor vragen uit de praktijk. Trainingen worden in principe altijd bij u op locatie gegeven, waardoor het zelfs mogelijk is om op een specifieke werkplek te gaan kijken en ter plekke concreet advies te geven.

Voor Ondernemingsraden en VGWM-commissies

De ondernemingsraad, en indien van toepassing de VGWM-commissie, is nauw betrokken bij het preventiebeleid. Voor OR en VGWM-commissies geeft PreventPartner speciale trainingen, gericht op de rol van de OR en VGWM-commissie, onder andere op de volgende onderwerpen:

 • Werkstress- en werkdruk
  Wat kun je hiermee als OR? Wat kun je hierin wel of niet van de werkgever verwachten? Wat zijn effectieve aanpakken?
 • Gevaarlijke stoffen
  Wat moet een werkgever geregeld hebben op dit gebied? Wat kun je als OR verwachten of vragen?
 • Preventief Medisch Onderzoek
  Wat kan dit opleveren voor medewerkers? Wat zijn de laatste inzichten? Waar moet je opletten als OR?
 • Nieuwe wetgeving
  De meest recente wijziging van de Arbowet betekent meer aandacht voor preventie. Wat betekent dit voor de rol van de OR?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

  1. De juiste expertise: krachtige inzet

   We zoeken eerst de juiste deskundige bij uw vraag. Binnen PreventPartner is bijna altijd wel (de combinatie) van expertise aanwezig om u te helpen. Een bak aan ervaring die weet wat wel en niet werkt!
  2. Inventarisatie: wat is de vraag?

   We spreken altijd uitgebreid over de problematiek en uw wensen. Hieruit volgen concrete doelstellingen, zodat we op dezelfde bladzijde zitten en u weet welk resultaat u kunt verwachten.
  3. Onderzoek: de specialistische blik

   Vrijwel altijd wordt er onderzoek gedaan naar de situatie op de werkplek of in het bedrijf.
  4. Advies: inzicht en oplossingen

   Ons advies is altijd maatwerk. We leveren een overzichtelijke rapportage van de bevindingen en vooral concrete handvatten en oplossingen.
  5. Implementatie: lange termijn resultaten

   Wij bieden ondersteuning bij de uitvoering van de plannen. Of het nu om kleine aanpassingen gaat, of langduriger trajecten, onze specialisten staan voor resultaat dat beklijft.