Een goed preventief arbobeleid begint met een duidelijk en actueel beeld van de risico’s in een organisatie. Vandaar dat de Arbowet ieder bedrijf verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. PreventPartner zorgt dat dit een logisch onderdeel wordt van het organisatiebeleid, zodat de RI&E ook echt toegevoegde waarde krijgt.

Veel te vaak horen we dat een RI&E, gewild of ongewild, uiteindelijk in een la verdwijnt. Dat is zonde, want gezonde en veilige werkomstandigheden dragen niet alleen bij aan het voldoen aan wettelijke verplichtingen: medewerkers voelen zich meer gewaardeerd en kunnen prettiger werken, waardoor de inzet van medewerkers verbetert en de productiviteit verhoogt. We vinden het dan ook belangrijk om medewerkers bij de RI&E te betrekken. We hebben geen standaard RIE-methode, maar we sluiten aan op bestaande systemen en processen in de organisatie. We hebben oog voor wat er al is en stoppen onze energie niet in dikke rapporten, maar in compacte overzichten en praktische oplossingen.

Pragmatische aanpak RI&E

PreventPartner zorgt er met een pragmatische aanpak voor dat zowel medewerkers als management de RI&E als een goed hulpmiddel beschouwen om te komen tot een goede, gezonde en veilige manier van werken. Dit doen we om te beginnen doordat we de aanpak altijd aanpassen aan het bedrijf, zodat we aansluiten op de bedrijfscultuur en op lopende processen. Daarmee besparen we kosten en moeite. We zetten de RI&E in om bewustwording te creëren en risico’s actief aan te pakken. Dit is een doorlopend proces. Door de RI&E integraal onderdeel te maken van de bedrijfsprocessen en medewerkers te betrekken, wordt het een effectief én efficiënt middel om tot een veilige, gezonde en fijne werkomgeving te komen.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak.

 

 1. De juiste expertise: krachtige inzet

  We zoeken eerst de juiste deskundige bij uw vraag. Binnen PreventPartner is bijna altijd wel (de combinatie) van expertise aanwezig om u te helpen. Een bak aan ervaring die weet wat wel en niet werkt!
 2. Inventarisatie: wat is de vraag?

  We spreken altijd uitgebreid over de problematiek en uw wensen. Hieruit volgen concrete doelstellingen, zodat we op dezelfde bladzijde zitten en u weet welk resultaat u kunt verwachten.
 3. Onderzoek: de specialistische blik

  Vrijwel altijd wordt er onderzoek gedaan naar de situatie op de werkplek of in het bedrijf.
 4. Advies: inzicht en oplossingen

  Ons advies is altijd maatwerk. We leveren een overzichtelijke rapportage van de bevindingen en vooral concrete handvatten en oplossingen.
 5. Implementatie: lange termijn resultaten

  Wij bieden ondersteuning bij de uitvoering van de plannen. Of het nu om kleine aanpassingen gaat, of langduriger trajecten, onze specialisten staan voor resultaat dat beklijft.