Dat was de titel van onze doe-sessie op het jubileumcongres van de NVVK. Gevaarlijke stoffen veroorzaken jaarlijks meer dan 40 keer zoveel (vroegtijdige) doden dan doden door ongevallen op het werk. De veiligheidskundige kan een belangrijke rol spelen in het agenderen van deze problematiek en in het vinden van oplossingen. Tijdens de sessie is op een interactieve manier ingaan op vragen als: hoe krijg je meer aandacht voor de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen, en hoe vind je een goede balans in de te nemen maatregelen, zodat we niet te veel en niet te weinig te doen. Voorbeelden uit de praktijk zijn gedeeld, waarbij soms sprake was van overschatting, maar soms ook van onderschatting van risico’s. Ook de aanpak rondom het beheersregime Chroom-6 is gedeeld. De sessie is gegeven door Remko Houba en Jolanda Willems, beiden arbeidshygiënisten werkzaam binnen PreventPartner en binnen het Lexces.