In 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar adviezen over bewegen en gezondheid aangevuld met adviezen over langdurig zitten. Zeer relevant voor Nederland, want uit onderzoek van TNO blijkt dat Nederlanders de twijfelachtige eer hebben ‘Europees kampioen zitten’ te zijn. Specialist fysieke belasting Dianne Commissaris vertelt hoe je beweging krijgt in je werkdag.

Het klinkt misschien vreemd, maar te weinig bewegen en jezelf te weinig inspannen kan het lichaam schade toebrengen”, zegt Dianne. “Langdurig zitten verhoogt het risico op onder andere hart- en vaatziekten, diabetes type II en vroegtijdig overlijden. Wanneer het zitten met beeldschermwerk wordt gecombineerd, is er ook sprake van een verhoogde kans op klachten aan armen, nek en schouders.”

Aanbevelingen bij zittend werk

Om risico’s te vermijden en zittend werk aan de werknemer aan te passen, geeft het Europees Agentschap voor veilig en gezond werken (EU-OSHA) de volgende aanbevelingen:

 •       maximaal 50% van de werkdag zittend doorbrengen;
 •       niet langdurig zitten – ernaar streven ten minste om de 20-30 minuten op te staan;
 •       altijd ten minste 10 minuten staan na twee uur zitten;
 •       maximaal 5 uur per dag zittend werken;
 •       een actieve werkhouding aannemen door zitten, staan en lopen af te wisselen.

Lees hier wat je zelf kunt doen om meer in beweging te komen op je werkdag

Dynamisch zitten

Dianne vertelt dat deskundigen in heel Europa inmiddels afscheid hebben genomen van de bekende 90-90-90-regel: “Dat is een zithouding met hoeken van 90 graden in heupen, knieën en enkels. Het aanhouden van deze houding ziet men niet langer als ideaal. Men promoot ‘dynamisch zitten’, waarbij je voortdurend van zithouding verandert. Hier hoort de slogan bij: De beste houding is de volgende houding.”

EU-OSHA geeft daarnaast de volgende richtlijnen voor werkgevers om het werk dynamischer te maken:

 •        Zorg voor een geschikte ergonomische werkplek en omgevingsomstandigheden als uitgangspunt, met de mogelijkheid tot individuele instelbaarheid, dynamisch zitten en zit-sta-werkplekken.
 •        Organiseer het werk zo dat het uitnodigt tot weinig zitten en veel bewegen en waarin werknemers voldoende mogelijkheden hebben om wanneer nodig een beweeg-pauze te nemen.
 •        Zorg voor een werkomgeving en cultuur die beweging stimuleren, bijvoorbeeld door afvalbakken en printers op afstand te plaatsen. Bij vergaderingen kan tijd worden ingepland voor strekoefeningen.
 •        Overleg met en actieve betrokkenheid van werknemers.
 •        Stimuleer gezond gedrag, bijvoorbeeld door informatie en training over langdurig zitten aan te bieden. Dit werkt alleen in combinatie met de eerdergenoemde adviezen.
 •        Veranker deze strategie in beleid en praktijken op organisatieniveau.

Advies op maat

Wilt u meer weten over fysieke onderbelasting en hoe u uw organisatie in beweging krijgt? Neem dan contact op met het Expertisecentrum Fysieke Belasting van PreventPartner.