Met enige regelmaat verschijnen in het nieuws schrikbarende verhalen over blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. De vraag rees in hoeverre mensen die in hun vrije tijd werken aan mobiel erfgoed worden blootgesteld aan dit soort stoffen. Verenigingen voor eigenaren van mobiel erfgoed vroegen experts van PreventPartner om hier advies over te geven. Vervolgens is een heldere instructie gemaakt om op een veilige manier onderhoud te plegen aan mobiel erfgoed, waaronder klassieke voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen en trams.

Gevaarlijke stoffen zoals lood en chroom-6 mogen inmiddels niet meer worden gebruikt, maar op ouder materiaal zijn deze stoffen nog steeds aanwezig. Daarnaast kan bij het bewerken of verwijderen van verf veel stof vrijkomen, dat zo klein is dat het de longen bereikt en daar schade aanricht. Voor veel van deze stoffen geldt dat ze pas een risico voor de gezondheid vormen op het moment dat ze vrijkomen, dus bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden, zoals schuren en lassen. Dit betekent dat ook mensen die voor hun hobby klussen aan oude voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen of spoor- en tramwegmaterieel hieraan blootgesteld kunnen worden.

Maatregelen onderhoud voertuigen

Voor bedrijven – waar dagelijks wordt gewerkt met dit soort materialen – is er inmiddels een beheersregime ontwikkeld. Voor de informatiefolder is pragmatisch gekeken naar maatregelen om mensen die als hobby klussen – en minder risico lopen - met relatief eenvoudige middelen veilig te laten werken. Zo is het niet erg aannemelijk dat iemand voor duizenden euro’s zware industriële afzuiging in zijn schuur laat installeren, maar wel kun je afzuiging op een machine zelf aansluiten, goede mondmaskers gebruiken en je bewust zijn van risico’s voor mensen in de buurt en thuis.

De folder is gratis te downloaden: klik hier

 Klik hier voor de losse infographic: 

Op https://www.mobiel-erfgoed.nl/stofvrij-werken zijn veelgestelde vragen te vinden

Stichting Mobiele Collectie Nederland

Deze opdracht is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Mobiele Collectie Nederland. De Stichting Mobiele Collectie Nederland is sinds 1999 dé koepelorganisatie van al het mobiel erfgoed in Nederland. In de stichting zijn de sectoren ‘weg’, ‘water’, ‘rail’ en ‘lucht’ actief. In de sectoren zijn rond de 900.000 objecten bijeengebracht en zijn vele honderdduizenden personen hobbymatig/vrijwillig actief.

Meer weten over gevaarlijke stoffen? Hier lees je er meer over.