De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) vormt de basis voor een gezonde en veilige werkomgeving. In veel gevallen is het echter een bureaucratische exercitie van preventiemedewerkers, gericht op het  voldoen aan de wettelijke bepalingen. Maar een RI&E kan zoveel meer zijn, een motor voor veilig en gezond werken en een instrument in duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

Met het RI&E-spel brengt u samen met uw medewerkers de risico’s in het werk in beeld. Onder begeleiding van arboprofessionals van PreventPartner wordt het gesprek op gang gebracht, wat de kennis, het draagvlak en de betrokkenheid bij veilig en gezond werken vergroot. Zet het RI&E-spel bijvoorbeeld in om te starten met de RI&E. Maar ook als de RI&E al is uitgevoerd, helpt het spel om op een zinvolle en plezierige manier stil te staan bij mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Laat uw medewerkers zelf actief aan de slag gaan én mogelijke verbeteracties in gang zetten.

Instrument in duurzame inzetbaarheid

Hoe pak je dat aan op een goede en aansprekende manier? Hoe betrek je medewerkers erbij? Hoe gebruik je de RI&E om samen een gezonde en veilige werkplek te creëren? Hoe wordt het een instrument in duurzame inzetbaarheid?

Hoe werkt het?

Het spel bestaat uit 4 modules die op maat worden gemaakt voor uw organisatie. Lees er hier meer over.

 

 

 

In opdracht van Rijkswaterstaat, Prorail en Rijksgebouwenbeheer heeft PreventPartner het beheersregime Chroom-6 opgesteld. PreventPartner is hiervoor gevraagd in verband met haar expertise op het gebied van chroom-6 en beheersmaatregelen.
 

Doel van dit beheersregime is om iedereen een handreiking te geven om veilig chroom-6-houdende coatings te bewerken en te verwijderen. In het regime is voor de gangbare werkzaamheden vastgelegd welke preventieve beheersmaatregelen moeten worden genomen. Het beheersregime is bedoeld als werkdocument en wordt de komende tijd verder ontwikkeld en onderbouwd met behulp van metingen.

Meer lezen https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2020/02/05/beheersregime-chroom-6

Engelstalige versie beheersregime chroom-6

Inmiddels is er ook een engelstalige versie beschikbaar van het beheersregime chroom-6.

Ondersteuning nodig?

Heeft u ondersteuning nodig bij projecten met chroom-6 of andere gevaarlijke stoffen, neem dan gerust contact met ons op. 

Bedrijfsarts Rik Menting heeft voor de website Werk en Veiligheid een artikel geschreven over beroepsziekten en psychische aandoeningen: anno 2019 is psychische overbelasting de belangrijkste veroorzaker van ziekteverzuim en van intrede in de WIA. Rik legt in zijn artikel de relatie tussen psychische belasting op het werk (stress) en het feit dat in veel organisaties de preventie niet op orde is. Bijvoorbeeld omdat de RI&E psycho-sociale arbeidsbelasting ontbreekt of onvoldoende is uitgevoerd, waardoor er geen beleid is, te weinig steun van leidinggevenden of collega's, of onvoldoende autonomie voor betrokkenen om het werk naar eigen inzicht en tempo uit te voeren. U kunt het artikel hier nalezen.

Aanpak stress door het werk

De deskundigen van PreventPartner hebben eigen aanpakken ontwikkeld om de risico's van psychosociale arbeidsbelasting voor u beter in kaart te brengen. Daarnaast hebben zij beproefde methoden om in uw organisatie op maat gesneden interventies te doen zodat u grip krijgt op stress op het werk en uitval door het werk voorkomt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze werkwijze met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting, onze aanpak voor duurzame inzetbaarheid of bent u geïnteresseerd in het artikel? Neemt u gerust contact met ons op via het contactformulier of u belt direct met een van onze professionele consultants op dit terrein.

 

In de land- en tuinbouw komen werknemers in aanraking met gewasbeschermingsmiddelen. Deze middelen zijn bedoeld om groenten, fruit, bloemen en planten te beschermen en de kwaliteit te verbeteren, maar voor werknemers in deze sector kunnen ze een risico zijn voor hun gezondheid. Bijvoorbeeld door onzorgvuldig gebruik of het onvoldoende opvolgen van de aanbevelingen op het etiket.

Praktische tips

In Vakblad Arbo (nr 4 2019, Vakmedianet) staat een informatief artikel met praktische tips over dit onderwerp. De auteurs bevelen aan om te beginnen met een adequate RI&E waarin de risico’s en geschikte maatregelen worden vastgelegd.

Meer weten over veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen?

Wilt u meer weten over veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen of het uitvoeren van een RI&E, dan kunt u hier contact met ons opnemen.

Arbeidshygiënist Remko Houba, één van de specialisten van PreventPartner, reist in opdracht van de International Labour Organization (ILO) af naar Zuid-Afrika om samen met andere internationale experts een richtlijn te ontwikkelen voor het beperken van de beroepsmatige risico's van biologische agentia.

International Labour Organization

De ILO (International Labour Organization) is een agentschap van de Verenigde Naties die gaat over het belang van goed werk voor het welzijn van de mens, wereldwijd.
Remko maakt deel uit van het kernteam van 6 specialisten dat een richtlijn gaat formuleren voor beroepsmatige blootstelling aan biologische agentia. Het proces om te komen tot een wereldwijde richtlijn zal naar verwachting een jaar duren en experts van over de hele wereld leveren hun bijdrage. Wij zijn trots dat Remko er daar één van is. Volg deze link naar zijn profiel op onze website

Meer weten over biologische agentia?

PreventPartner heeft diverse specialisten op het gebied van biologische agentia met kennis ook over mycotoxinen en endotoxinen
Mocht u met Remko of een van onze andere deskundigen op het terrein van biologische agentia in contact willen komen, kunt u contact opnemen via de website of direct met hen bellen.

Brandweermensen worden iedere 4 jaar uitgebreid gekeurd om te kijken of ze (fysiek) nog in staat zijn om het zware werk aan te kunnen. Dit periodieke preventieve onderzoek (ppmo) is standaard en bij oudere brandweermensen wordt het zelfs vaker afgenomen. Voldoe je niet aan de eisen die worden gesteld, dan mag je het werk niet langer uitvoeren. Maar hoe weet je nu of je ziek wordt door je werk als brandweerfucntionaris? Immers, je hebt naast de fysieke belasting mogelijk ook blootstelling aan gevaarlijke stoffen en je komt in situaties terecht waar psychische trauma's op de loer kunnen liggen. Om het werk zo lang mogelijk en gezond te kunnen uitvoeren, is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium (arbeidsgerelateerde) gezondheidsklachten op te sporen.

Gezondheidsmonitoring

Medio februari is het rapport Gezondheidsmonitoring bij de brandweer beschikbaar gekomen. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijkheden om gezondheid en blootstelling aan gevaar te meten en te registreren voor individuele medewerkers en voor groepen binnen de brandweer. Als deze informatie goed in kaart is, dan is er een solide basis voor het inzetten van van verbeteringen en het voorkomen van ziekte.

Succesfactoren

Het onderzoek is uitgevoerd door een projectgroep bestaande uit leden van de vakgroep Arbeidsveiligheid en het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid en Jolanda Willems, consultant bij PreventPartner. Het verkennende rapport biedt praktische en kritische succesfactoren voor de doorontwikkeling van de gezondheidsmonitoring bij de brandweer. Daarnaast staat erin welke aspecten van belang zijn bij de registratie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en hoe een goede dataverzameling kan bijdragen aan de monitoring.

Meer informatie en een link naar het rapport vindt u hier.

Meer weten over gezondheidsmonitoring?

Wilt u meer weten hoe gezondheidsmonitoring een positieve bijdrage kan betekenen voor uw organisatie, stel ons dan uw vraag.

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op