Op 29 november geeft Gerard de Groot op het HSE-jaarcongres 2018 van Sdu een tweetal workshops over incidentonderzoek. In de workshop gaat hij in op het nut van incidentonderzoek ook in relatie tot het verbeteren of aanvullen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Een organisatie die haar incidenten onderzoekt én op basis van de conclusies actie onderneemt, is een lerende organisatie die probeert te verbeteren.

Gerard is een ervaren trainer/opleider. Als verantwoordelijk opleidingsmanager/docent heeft hij in de opleiding VKPM-MVK voor incidentonderzoek een prominente plaats ingeruimd. Gerard geeft ook een praktische 3-daagse training incidentonderzoek; zeer geschikt om in company interne deskundige medewerkers, zoals preventiemedewerkers, op te leiden. Aanbevolen voor bedrijven die met incidentonderzoek aan de gang willen en direct een eenduidige en pragmatische methodiek willen hanteren.

Gerard is één van de specialisten van PreventPartner. Wilt u meer weten over deze training neem dan contact met hem op. 

Op 30 november organiseert het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten voor de 28e keer de Heijermanslezing. Deze keer staat het programma in het teken van gevaarlijke stoffen. Door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het werk komen in Nederland jaarlijks enkele duizenden mensen om het leven. 

In deze bijeenkomst zal onder meer Rik Menting ingaan op de nieuwe leidraad voor het preventief medisch onderzoek (PMO) bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Rik is bestuurslid en adviseur in het expertisecentrum toxische stoffen van PrevenPartner en bedrijfsarts. In zijn bijdrage belicht hij in het bijzonder de rol van de bedrijfsarts in de nieuwe PMO-leidraad. 

De naamgever van deze lezing is Louis Heijermans, een sociaal geneeskundige die onder meer de grondlegger is van de Amsterdamse GG&GD en in zijn werk veel aandacht heeft gehad voor de relatie tussen arbeid en ziekten. Zijn belangrijke boek Handleiding tot de kennis der beroepsziekten uit 1908 gaat daar ook over.

Het programma van de Heijermanslezing kun je vinden via deze link.

PreventPartner heeft veel expertise over het uitvoeren van een PMO, waaronder biologische monitoring, voor gevaarlijke stoffen. Wij trainen bedrijfsartsen in het uitvoeren ervan of ondersteunen bij de uitvoering. Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van trainingen PMO of biologische monitoring, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met uw vraag.

Vorige week verschenen de lang verwachte rapporten over de gezondheidsrisico's van blootstelling aan asbestvezels uit met wit asbest verontreinigd straalgrit. In het najaar van 2017 bleek dat dit straalgrit vanaf mei 2015 bij meer dan 600 locaties in Nederland, Duitsland en België is toegepast. Zowel eigen medewerkers, als ook omstanders en omwonenden konden zijn blootgesteld aan asbestvezels. Dit leidde tot ongerustheid in verband met de daarbij behorende risico's voor de gezondheid.

Ook dit najaar komt er weer een subsidieronde voor projecten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Het volgende aanvraagtijdvak loopt van 12 tot en met 16 november a.s.
Bedrijven die projecten willen opstarten om gezond en veilig werken te verbeteren en om medewerkers langer en met plezier aan het werk te houden, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidie is bestemd voor het inhuren van een adviseur om een dergelijk project te begeleiden.
Meer informatie over de subsidieregeling kunt u hier vinden.
Ook in het voorjaar van 2019 zal er weer een tijdvak zijn om de subsidie aan te vragen. Een werkgever kan de subsidie aanvragen voor één project en in één tijdvak.

PreventPartner heeft veel ervaring met projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Mocht u onze expertise willen inzetten, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pesten op de werkvloer is een taboe. We geven niet graag toe dat het gebeurt. We hebben het er liever niet over. Maar het is er wel en het gebeurt veel: een kwart van de werknemers is wel eens door collega’s of leidinggevenden gepest. Pesten op het werk leidt tot zo’n vier miljoen verzuimdagen per jaar. Dat betekent een kostenpost van ongeveer € 900 miljoen, los van de negatieve gevolgen voor de werksfeer en productiviteit. Om maar niet te spreken van de impact op de gepeste medewerker. Dat willen we toch niet.

Maar de aanpak van pesten op de werkvloer is lastig. Daarom start het ministerie van SZW binnenkort met een pilot interventie tegen pesten binnen organisaties. Deze pilot gaat in oktober 2018 van start. Het ministerie zoekt bedrijven om hieraan mee te werken. Meer hierover kunt u hier lezen.

PreventPartner heeft vorig jaar samen met VeiligheidNL een interventie ontwikkeld om pesten op het werk aan te pakken: De stemmingmakers. We onderzoeken wat er speelt op de werkvloer en gaan met teams aan de slag om de stemming te verbeteren. Wilt u daar meer over weten, neem dan met ons contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dat brandweerlieden in hun werk aan rook kunnen worden blootgesteld, dat zal niemand verbazen. Juist daarom is het belangrijk dat de sector zich ervan bewust is dat rook een risico is voor de gezondheid en dat men de blootstelling aan rook zoveel mogelijk beperkt.

Recent heeft PreventPartner meegewerkt aan één van de deelstudies van het Instituut voor Fysieke Veiligheid in opdracht van de Raad van Brandweercommandanten. Het ging om onderzoek naar de blootstelling van brandweermensen aan toxische stoffen in rook bij brand en naar een wetenschappelijke onderbouwing van maatregelen.  

Het onderzoek heeft geleid tot meer inzicht in de gevaren van stoffen die vrij kunnen komen bij brand.
Meer informatie en het rapport zelf vind je hier.

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op