De psychosociale veiligheid in een organisatie is zeer bepalend voor een prettige werkomgeving. Hoe veilig voelen medewerkers zich op psychosociaal vlak? Is er ruimte voor fouten, om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en wordt er actie ondernomen indien er toch iets misgaat? Deze quickscan psychosociale (on)veiligheid geeft een eerste beeld.

Geef aan in hoeverre onderstaande stellingen van toepassing zijn.
Kies uit: helemaal oneens, oneens, neutraal, mee eens, helemaal mee eens.

In dit team Als teamlid Als leidinggevende draag ik uit dat
Mogen wij fouten maken Durf ik fouten te maken Medewerkers fouten mogen maken
Bespreken wij lastige kwesties               Durf ik een lastige kwestie te bespreken We over lastige kwesties praten
Staan wij open voor diversiteit Durf ik te laten zien wie ik ben We ieders eigenheid respecteren 
Mogen wij een eigen mening hebben Durf ik openlijk uit te komen voor mijn eigen mening Elke mening het waard is om gehoord te worden 
Kunnen we risico’s nemen Durf ik een risico te nemen  We van gebaande paden mogen afwijken 
Geven we complimenten Durf ik een compliment te geven  We elkaar waarderen en respecteren 
Hebben we oog voor elkaars talenten Durf ik te laten zien wat ik kan We elkaars talenten benutten 
Vragen we om hulp Durf ik hulp te vragen  We elkaar helpen 

 

Heeft u één of meerdere keren de keuze “helemaal oneens” of “oneens” gescoord? Dan is dat een reden om in uw organisatie of team met elkaar in gesprek te gaan over psychosociale veiligheid en het verder onderzoeken.

Onderzoek en advies psychosociale veiligheid

Wilt u de situatie in uw organisatie of afdeling verder onderzoeken? Of zoekt u ondersteuning bij een actief, preventief beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen? Lees dan hier hoe onze ervaren deskundigen kunnen ondersteunen .