Op 21 en 22 juni hebben Peter van Balen (PreventPartner) en Theo Scheffers (TSAC) over een cursus gegeven over beheersing van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De cursus vond plaats in Ankara en werd gegeven aan 35 medewerkers van het Turkse Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling in Gezondheid en Veiligheid op het Werk (ISGÜM). Zij zijn getraind in het vinden van de beste beschikbare informatie over gevaarlijke stoffen in openbare bronnen en Dohsbase en het beoordelen van gezondheidsrisico's door gevaarlijke stoffen. Wil je meer weten over de aanpak van blootstellingsonderzoeken of trainingen daarin neem contact met ons op via deze link.  

In het beheersen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen neemt het beoordelen ervan een belangrijke plaats in: blijft de blootstelling beneden de grenzen blijft waaronder gezondheidsrisico’s worden verwacht? Dit vraagt om zorgvuldige inventarisatie van de stoffen waar mensen tijdens hun werk aan kunnen worden blootgesteld en om een kritische beschouwing van de werkplekfactoren die van invloed zijn op de hoogte van die blootstelling. De Europese norm uit 1995 hiervoor, de CEN-EN689, is in 2018 geactualiseerd.

In de training is aandacht besteed aan EN689-basiskarakterisering, inclusief blootstellingsschattingen met behulp van Trexmo, het Zwitserse openbare interface-instrument voor zes blootstellingsmodellen voor de werkpleklucht. Ook zijn veldmeetresultaten verwerkt met de IH-Aligner, een instrument dat door Peter van Balen en Theo Scheffers is ontwikkeld. De IH-Aligner zet tot 200 bemonsteringsresultaten (inclusief subgroep, datum, detectiegrens) om in formaten die rechtstreeks kunnen worden gekopieerd naar vrij verkrijgbare statistische softwarepakketten. De IH-Aligner voert ook de EU- en EN689-conformiteitstests uit binnen een vergelijkbare Blootgestelde Groep, waardoor het mogelijk wordt de resultaten van de voorlopige (§5.5.2) en statistische (§5.5.3) test te vergelijken voor 3, 4 of 5 metingen in opeenvolgende onderzoeken.

Het was zeer motiverend om de Turkse cursisten te leren juist veel aandacht te schenken aan het inventariseren van de werkplekfactoren die van invloed zijn op de blootstelling. Iets wat zij in de praktijk nog niet zo vaak konden doen omdat opdrachtgevers meestal alleen metingen wilden laten verrichten. Door de training raakten zij overtuigd dat metingen belangrijk zijn maar dat het kunnen adviseren over verbetermogelijkheden nog belangrijker is.

 

 

 

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op