Ziek worden door je werk, er is niemand die dat wil. Toch zijn er jaarlijks ongeveer 4.100 mensen die sterven aan een ziekte die ze tijdens hun werk hebben opgelopen. Bijvoorbeeld doordat ze onvoldoende zijn beschermd tegen blootstelling aan bepaalde stoffen.
Mensen die ziek worden door hun werk kunnen compensatie vragen voor de schade die ze lijden. Het is echter nogal een juridisch doolhof waarin je dan terecht komt, met lange doorlooptijden en hoge kosten. Daarom is er door staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een commissie ingesteld om de schadeafhandeling bij beroepsziekten te vergemakkelijken.

Deze commissie VSAB, heeft op 14 mei het rapport ‘Stof tot nadenken’ gepresenteerd. Naast  juridische adviezen en maatregelen, pleit de commissie voor meer aandacht voor preventie van beroepsziekten. De Arbowet kent weliswaar de nodige verplichtingen, maar die worden onvoldoende nageleefd en ook onvoldoende gehandhaafd.
U kunt het rapport hier vinden.

De commissie VSAB dringt erop aan om te zorgen voor een beter gebruik van instrumenten als RI&E/Plan van Aanpak, gevaarlijke stoffenregistratie en blootstellingsregistratie. Ze adviseert om de RI&E te laten ondertekenen door de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist, bijgestaan door andere kerndeskundigen op het terrein van arbeidsomstandigheden, om de kwaliteit van de RI&E te garanderen. Er is een sluitende aanpak nodig, waarin een digitale RI&E beschikbaar wordt gesteld, met een verplichting die RI&E binnen een vastgestelde termijn aan te leveren. Dit maakt een administratieve controle op de naleving mogelijk. Verder vindt de commissie dat de handhaving van de verplichtingen uit de Arbowetgeving beter moet en de pakkans voor overtreders verhoogd. De positie van de bedrijfsarts moet worden verbeterd zodat deze een steviger positie kan innemen bij de preventie in het algemeen en van de beroepsziekten in het bijzonder. 

PreventPartner heeft een Expertisecentrum Toxische Stoffen waar veel kennis en ervaring is gebundeld op het gebied van preventie van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Neem gerust contact met ons op voor advies of ondersteuning.

Contactinformatie

Wij zijn bereikbaar via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Privacyverklaring

Volg ons op