De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) vormt de basis voor een gezonde en veilige werkomgeving. In veel gevallen is het echter een bureaucratische exercitie van preventiemedewerkers, gericht op het  voldoen aan de wettelijke bepalingen. Maar een RI&E kan zoveel meer zijn, een motor voor veilig en gezond werken en een instrument in duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

Met het RI&E-spel brengt u samen met uw medewerkers de risico’s in het werk in beeld. Onder begeleiding van arboprofessionals van PreventPartner wordt het gesprek op gang gebracht, wat de kennis, het draagvlak en de betrokkenheid bij veilig en gezond werken vergroot. Zet het RI&E-spel bijvoorbeeld in om te starten met de RI&E. Maar ook als de RI&E al is uitgevoerd, helpt het spel om op een zinvolle en plezierige manier stil te staan bij mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Laat uw medewerkers zelf actief aan de slag gaan én mogelijke verbeteracties in gang zetten.

Instrument in duurzame inzetbaarheid

Hoe pak je dat aan op een goede en aansprekende manier? Hoe betrek je medewerkers erbij? Hoe gebruik je de RI&E om samen een gezonde en veilige werkplek te creëren? Hoe wordt het een instrument in duurzame inzetbaarheid?

Hoe werkt het?

Het spel bestaat uit 4 modules die op maat worden gemaakt voor uw organisatie. Lees er hier meer over.