Om het aantal ongevallen op het werk en beroepsziekten omlaag te brengen, kondigt staatssecretaris van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een meerjarenplan aan voor het verbeteren van de naleving van de RI&E-plicht.


Uitgangspunt is dat bedrijven inzicht moeten hebben op de risico’s op de werkvloer en moeten beschikken over een gedegen arbobeleid, dat daarop is gebaseerd. Nog steeds zijn er veel bedrijven die geen (actuele) RI&E hebben. En als die er wel is, laat de kwaliteit ervan vaak te wensen over. Er is dus ruimte voor verbetering.

Bekendheid RI&E-plicht

De staatssecretaris wil de bekendheid van de RI&E-plicht vergroten door:

  • door een campagne te ontwikkelen om met name de kleinere bedrijven te bereiken.
  • de ondersteuning aan bedrijven verbeteren:
    dit moet lukken door informatie samen te brengen en betere RI&E-instrumenten beschikbaar te maken.
  • strengere handhaving:
    hiertoe gaat de Inspectie SZW intensiever controleren op aanwezigheid van een RI&E, onder andere in een proef met ‘administratieve handhaving’.

De brief van de staatssecretaris en het onderliggende rapport over vindt u hier.

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de RI&E helpt om de gezondheid en veiligheid op het werk te verbeteren. PreventPartner heeft een duidelijke visie op de RI&E en een pragmatische aanpak om samen met medewerkers en management te komen tot een gezonde en veilige manier van werken. Wilt u samen met ons aan uw RI&E werken, neem dan contact met ons op.