Onlangs publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport “Het Betere Werk”. In dit rapport benadrukt de WRR het belang van goed werk, dat is goed voor het individu, goed voor de economie en goed voor de samenleving.


De voorwaarden voor goed werk zijn volgens de WRR: grip op geld (een passend loon met zekerheden), grip op het werk (een goede combinatie van autonomie en verbondenheid op het werk) en grip op het leven (met een goede balans tussen werk en privé). Deze drie aspecten staan momenteel erg onder druk door de gevolgen van voortschrijdende technologie, flexibilisering en intensivering van het werk.

Aanbevelingen voor het betere werk

De WRR doet in "Het Betere Werk" negen aanbevelingen om de grip op geld, op werk en op leven te vergroten voor iedereen die werkt of wil werken. Voor grip op werk gaat het dan om werk met een zekere mate van vrijheid, waarbij een beroep wordt gedaan op de capaciteiten van de medewerker en goede sociale relaties worden onderhouden. Wij vatten dat samen als de kwaliteit van het werk. Volgens de WRR zijn goede arbeidsorganisaties de sleutel tot meer kwaliteit op het werk. Sociale innovatie – dat wil zeggen: arbeidsorganisaties zo inrichten dat het beste uit mensen naar boven wordt gehaald – is daarvoor cruciaal. Niet alleen voor die organisatie, maar ook voor onze economie, die het immers vooral moet hebben van de mensen, het ‘menselijk kapitaal’. 

Grip op goed werk

Er is dus werk aan de winkel om dit voor elkaar te krijgen. Het helpen realiseren van goede arbeidsorganisaties is het aandachtsgebied van de arbeids- en organisatiedeskundige. PreventPartner heeft meerdere consultants met kennis en ervaring op dit vlak. Zij kunnen uw organisatie helpen om meer grip te krijgen op goed werk. Dat kan door een goede diagnose van de onderliggende problematiek, het trainen van leidinggevenden in meer innovatieve stijlen van leidinggeven of het helpen implementeren van nieuwe manieren van samenwerken.

Het rapport "Het Betere Werk" van de WRR vindt u hier.

Wilt u meer weten over onze aanpak neem dan contact met ons op.