Wouter de Haan

Wouter de Haan
Arbeidshygiënist en Hogere veiligheidskundige
06 28967345
EC toxicologie

Gedurende mijn meer dan 25 jarige loopbaan heb ik ervaring opgedaan in vele verschillende organisaties. Mijn expertise ligt op het beoordelen en onderzoeken van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het beroep. Daarnaast doe ik onderzoek naar schadelijk geluid, (extreme) klimaatfactoren en non-ioniserende straling. Ik heb veel ervaring in de farmaceutische industrie.

Als veiligheidskundige richt ik mij vooral op bedrijfsongevallen en trainingen, zoals veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Mijn kracht ligt in het ontsluiten en gebruiken van de kennis en ervaring die al in de bedrijven aanwezig is om te komen tot een werkbaar resultaat.

Als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne sta ik aan de basis van trends en ontwikkelingen in het vakgebied.

Om mijn blik te verruimen werk ik regelmatig met lokale bedrijven in Suriname.

Wouter de Haan