Theo Casteel

Theo Casteel
Hogere veiligheidskundige
06 51750850

Door de verschillende studierichtingen (tuin- en dierverzorging, chemisch analist, milieukunde, veiligheidskunde en NLP-coaching, leadauditor OSHAS en ISO 14001) die ik gevolgd heb en meer dan 20 jaar werkervaring binnen de chemische industrie (coördinator veiligheid en milieu) en arbodienstverlening (hogere Veiligheidskundige).

In mijn visie is arbeidsveiligheid een samenspel waarin de organisatie, de techniek en de mens on-losmakend met elkaar verbonden zijn. Ik vind het belangrijk dat iedere werknemer een passende gezonde en veilige werkomgeving heeft waarbinnen de taken en werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Dit samenspel vormt voor mij de basis voor het advies bij het doorvoeren van veranderingen en het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden binnen organisaties en bedrijven.

Mijn expertise ligt op het knooppunt waar de organisatie, de werkomgeving en de mens samen komen.

Onderwerpen binnen mijn expertise zijn:

  • veiligheidstechnische beoordelingen van arbeidsmiddelen en machines
  • advies en beoordeling werkplekken; werken met gevaarlijke stoffen, werken in lawaaierige omgevingen, werken in bijzondere omgevingen (hoogte, besloten ruimten etc.)
  • opzetten van noodorganisaties, BHV en ontruimingsplannen (incl. vluchtplan tekeningen)
  • uitvoeren van een ongevallenonderzoek
  • beoordelen van het explosierisico en het opstellen van het explosieveiligheidsrapport
  • begeleiden van bedrijven bij het opstellen van het VR-rapport
  • begeleiden van bedrijven opzetten van managementsystemen
  • begeleiden van bedrijven VCA-certificering en het en het opleiden en VCA-VOL en VCA-Basis
  • begeleiden van bedrijven opleiden van preventiemedewerkers.

Bij het veilig werken speelt het menselijk gedrag een belangrijke rol. Om ongewenst (onveilig) gedrag om te buigen in een gewenst (veilig) gedrag gebruik in mijn skills als NLP-coach om het vertoonde gedrag bespreekbaar te maken. Door herkennen, erkennen en veranderen wordt uiteindelijk een veilig gedrag verkregen.

Mijn passie is om in samenwerking met werkgevers en werknemers van organisaties tot de meest praktische en realistische aanpak te komen om de arbeidsomstandigheden voor iedereen te optimaliseren, passend bij het bedrijf en de bedrijfsvoering. Met dit advies zijn werkgevers en werknemers in staat om de juiste afweging te maken, rekening houdend met het veiligheids- en het organisatiebelang en natuurlijk binnen de wettelijke kaders en nauw aansluitend bij uw vraag in uw organisatie.

Theo Casteel