Remko Houba

Remko Houba
Arbeidshygienist
06 34105740
Remko63
EC Toxicologie

Ik ben senior onderzoeker en adviseur op het gebied van arbeidshygiëne, met specialisatie op het gebied van chemische en biologische agentia. Het vakgebied van de arbeidshygiëne heb ik benaderd vanuit verschillende invalshoeken (onderzoek, onderwijs, preventieve advisering aan bedrijven, vanuit de medische kliniek voor mensen met een beroepsziekte). Op al deze terreinen ben ik nog steeds actief, maar sinds 15 jaar ligt een sterke nadruk op het adviseren van bedrijven en branches bij risico evaluaties, zoeken naar oplossingen en inhoudelijke invulling van arbobeleid en arbocatalogi. Met name complexe vraagstukken vind ik boeiend, op het grensvlak tussen wetenschap en praktijk. Meer informatie kunt u vinden in mijn LinkedIn profiel.

Remko Houba