Nettie van der Meer

Nettie van der Meer
Arbeidshygiënist en toxicoloog
06 26999054
EC toxicologie

Opgeleid als milieugezondheidkundige heb ik me verder gespecialiseerd tot adviseur op arbeidshygiëne en toxicologie. Daarbij richt ik mij met name op de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen. De eerste 7 jaar van mijn werkzame leven heb ik me beziggehouden met toegepast wetenschappelijk onderzoek in diverse branches, vervolgens ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij Defensie waar de (operationele) situaties de nodige creativiteit vereisten, bij zowel het uitvoeren van onderzoek als ook bij het adviseren over passende maatregelen. Mijn drijfveer is om werknemers gezond te houden, niet alleen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden, maar ook op de langere termijn.

Nettie van der Meer