Jolanda Willems

Jolanda Willems
Arbeidshygiënist, toxicoloog en MBA
06 17722591
EC toxicologie

Er ontstaan dagelijks nog nieuwe beroepsziekten, mede omdat risicofactoren niet worden herkend of niet juist worden beheerst. Een gemiste kans in mijn beleving. Wanneer we alle kennis en kunde (tussen wetenschap en praktijk en tussen de verschillende vakgebieden, tussen de verschillende private en publieke organisaties) zouden bundelen, zouden we veel kunnen voorkomen.

Door mijn verschillende achtergronden en ervaringen heb ik een brede kijk ontwikkeld op het veld van de preventieve bedrijfsgezondheidszorg en ben gespecialiseerd in toxicologie. Ik ben opgeleid tot manager (MBA), trainer, toxicoloog (geregistreerd), medisch onderzoeker (epidemiologie), arbeidshygiënist (geregistreerd), klinisch chemisch analist en hogere veiligheidskundige. Qua manager heb ik de afgelopen 10 jaar zowel ervaring opgedaan op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Als adviseur heb ik zowel ervaring met advisering binnen organisaties als op branche cq beleidsniveau. Voorbeelden hiervan zijn ook terug te vinden in mijn publicaties onder andere over attractive workplaces, PIMEX, praktische aanpak beleid biologische agentia en toxische stoffen, bedrijfsgezondheidskundige aanpak rondom Moerdijk, arbeidsomstandigheden en nieuwe businessmodellen.

Mijn competenties zijn: resultaat- en klantgericht, procesmatig denkend, sterk analytisch vermogen, team player en netwerker en creatief. Ik word door mensen in mijn omgeving ervaren als respectvol, enthousiast, positief kritisch en resultaat gericht.

Jolanda Willems