Jan Koppejan

Jan Koppejan
Arbeidshygiënist
06 55133552
EC Toxicologie

Sinds 1989 ben ik werkzaam als arbeidshygiënist en adviseur op het gebied van gezonde arbeidsomstandigheden. Mijn missie is om toegevoegde waarde te creëren voor zowel werkgevers als werknemers door het inventariseren en evalueren van risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek en door praktische maatregelen voor te stellen om risico's te beheersen en gezondheidsschade te voorkomen. Mijn werkzaamheden liggen met name op het gebied van blootstelling aan chemische stoffen. De afgelopen jaren is het belang hiervan mede door de REACH regelgeving duidelijk toegenomen.

Om verbeteringen te bewerkstelligen is het niet alleen belangrijk om de werkomstandigheden goed in kaart te brengen, maar ook rekening te houden met de bredere context zoals veiligheidscultuur, gedragsbepalende factoren, technische staat van de machines, organisatorische aspecten, economische situatie, etc.

Ik vind mijn werk erg leuk omdat ik daardoor in verschillende industriële sectoren kom en contact heb met medewerkers uit alle lagen van een bedrijf. Het is mijn inzet om een bedrijf te helpen met het gezonder maken van de werkomstandigheden, het verminderen van ongevallen en blootstellinggerelateerde ziekten en het verbeteren van de productiviteit, zodat medewerkers en management tevreden zijn en met (meer) plezier naar hun werk gaan.

Jan Koppejan