Iels den Dekker

Iels den Dekker
Arbeidshygiënist
06 13003577

Sinds 2003 ben ik  werkzaam in het vakgebied Arbo en veiligheid en heb ik ruime ervaring opgedaan in de automotive en in sociale werkvoorzieningen. Vanuit het vakgebied Arbeidshygiëne voer ik metingen en beoordelingen uit op werkplekken met gevaarlijke stoffen, geluid, trillingen, klimaat en fysieke belasting. Graag wil ik het verschil maken en een toegevoegde waarde geven bij onderzoeken en trainingen. Als werkgevers en werknemers bewust zijn van de risico’s in de werksituatie, gaan zij vanzelf veiliger en gezonder werken. Om dit bewustzijn te vergrootten, vind ik het leuk om theorie en praktijk samen te voegen tijdens instructies en trainingen. Juist de praktijk van alle dag is het belangrijkste uitgangspunt voor die risicobewustwording: wat is de functie inhoud, wat zijn de afzonderlijke taken en handelingen, is de werksituatie hierop ingericht en hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd? 

Iels den Dekker