Con Boeckhout

Con Boeckhout
Arbeidshygiënist
06 11488982
EC Toxische stoffen

Nog steeds worden veel medewerkers ziek van hun werk en elk ongeval is er één te veel. Mijn doel is te komen tot praktisch haalbare oplossingen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Arbo is dan niet langer een kostenpost, maar ook een middel om het plezier in het werk te verhogen en bedrijfsprestaties te verbeteren.

Sinds 1983 ben ik werkzaam als arbeidshygiënist. In die tijd heb ik veel ervaring opgedaan in tal van branches en werksituaties. Mijn activiteiten richten zich op het identificeren, beoordelen en beheersen van gezondheids- en veiligheidsrisico's van arbeid. Dit betreft met name:

  •             beoordeling van risico's van blootstelling aan stoffen, geluid, biologische agentia en binnenklimaatfactoren
  •             verrichten van werkplekmetingen
  •             uitvoeren en toetsen van risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E)
  •             advisering over het gevaarlijke stoffenbeleid (4-stappenplan gevaarlijke stoffen, REACH, GHS)

Gezien mijn specifieke deskundigheid richt ik mij in het bijzonder op risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Con Boeckhout