Paul van de Sandt

Paul van de Sandt
Arbeidshygiënist
06 33799709

Paul van de Sandt

In 2022 ben ik begonnen als zelfstandig arbeidshygiënist. Ik heb 19 jaar als senior arbeidshygiënist gewerkt bij Shell in Den Haag, Moerdijk en Pernis. Daarvoor werkte ik 3 jaar op de onderzoeksafdeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 9 jaar als arbeidshygiënist & veiligheidskundige bij ArboUnie Dordrecht voor klanten in diverse branches zoals de metaalsector, de levensmiddelenindustrie en (semi-)overheidsorganisaties. Ik ben gecertificeerd arbeidshygiënist sinds 1994.

Mijn werkzaamheden omvatten onder andere:

  •       Inventariseren en beoordelen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkplek; uitvoeren en toetsen van RI&E.
  •       Opstellen van een meetstrategie en uitvoeren van metingen op de werkplek, bijvoorbeeld van geluid en chemische stoffen.
  •       Gebruik van modellen om blootstellingen te schatten waaronder ECETOC TRA, ART, Stoffenmanager, IHMOD en ConsExpo.
  •       Interpreteren van meetgegevens en toetsen aan grenswaarde.
  •       Adviseren over verdere beheersmaatregelen om te komen tot een gezonde en veilige werkplek.

Ik werk graag projectmatig aan concrete opdrachten. Heb oog voor details, zonder het doel uit het oog te verliezen. Ben gericht op het leveren van inhoudelijke kwaliteit en op samenwerking met medewerkers en leidinggevenden om te komen tot concrete verbeteringen in de arbeidsomstandigheden.

Paul van de Sandt