Fenneke Linker

Fenneke Linker
Arbeidshygiënist en toxicoloog
06 10515054

Ir. Fenneke Linker (ERT, rah) is sinds oktober 2022 zelfstandig werkzaam als Coach en Consultant op het gebied van Arbeidshygiene en Toxicologie. Van 2017 tot 2022 was zij werkzaam als ‘Director Global Industrial Hygiene &Toxicology’ bij Grünenthal GmbH – een farmaceutisch bedrijf in Aken, daarvoor gedurende 21 jaar bij DSM en 4 jaar bij Royal Haskoning. Werkervaring bestaat uit oa. het beoordelen van blootstellingen op de werkplek (schatten met behulp van modellen, het opstellen van meetstrategieën, beoordelingen van blootstellingsmetingen), het maken stofevaluaties tbv benodigde beheersmaatregelen, het afleiden van interne grenswaarden, het opstellen van tox-profielen voor grondstoffen van biomedische toepassingen, ondersteuning bij REACH registraties (exposure scenario’s, gap analyses toxicologische eindpunten, test strategie, afleiden DNEL’s en PNEC’s, risk assessments), het evalueren van blootstelling aan nanodeeltjes. Opleiding: Landbouw Universiteit Wageningen; Milieu-effecten Analyse, met de afstudeer vakken Toxicologie, Arbeidshygiëne en Biochemie.

Fenneke Linker