Hoewel medicijnen zijn bedoeld om mensen en dieren beter te maken, bevatten ze vaak stoffen die gevaarlijk zijn voor de medewerkers die ermee in aanraking komen. Onder andere cytostatica (gebruikt voor behandeling van kanker) vallen daarom onder de CMR-directive, de Europese richtlijn voor veilig werken met kankerverwekkende, mutagene en reproductie gevaarlijke stoffen. De nieuwe gids voor het veilig werken met deze medicijnen helpt met praktische voorbeelden, van productie tot afvalhandeling.

PreventPartner heeft vanuit Nederland een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit belangrijke en veelomvattende document. De complete levenscyclus van medicijnen is opgenomen en daarmee een belangrijke bron van informatie voor onder andere farmaceuten, vervoerders, mensen die werken in de opslag, apothekers, artsen en verpleging  (toediening), schoonmakers en afvalhandeling (afvalwater). Er is een specifiek hoofdstuk opgenomen voor diergeneeskunde.

Getoetst in de praktijk

Voor deze richtlijn is in de 27 EU-landen geïnventariseerd wat er al beschikbaar was over werken met gevaarlijke medicijnen, zoals richtlijnen. Wat stond daar al in en wat was de status van die richtlijnen? PreventPartner deed dit onderzoek in de Benelux. Vervolgens is in samenwerking met verschillende experts vanuit de EU een conceptdocument opgesteld, wat via online workshops is besproken met betrokkenen. Op basis van de commentaren is een tweede concept gepresenteerd dat op verschillende plekken in de EU in de praktijk is getoetst. In Nederland is dat besproken in interviews en bezoeken; onder andere bij Meander Medisch Centrum (de cleanroom facility waar medicijnen voor toediening gereed worden gemaakt een de dagbehandeling) en bij Rendex (een wasserij voor ziekenhuiskleding).

Praktische voorbeelden voor werken met gevaarlijke medicijnen

In de richtlijn is praktische informatie te vinden per onderdeel van de levenscyclus. Je vindt er ook informatie over hoe je een RI&E uitvoert in bijvoorbeeld een apotheek, bij een toedieningsruimte of voor het schoonmaken. In de uitgebreide bijlagen zijn stappenplannen opgenomen en informatie over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, adembescherming en veiligheidsbrillen.

Het definitieve document is in het Engels gepubliceerd. Het document wordt op dit moment vertaald naar alle EU-talen.

Verder lezen:

Lees hier meer over werken met gevaarlijke stoffen >>

Lees hier meer over arbeidshygiëne >>

Lees hier meer over PreventPartner als partner voor professionals >>