Jaap Maas

Jaap Maas
Bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige
06 12190294
Expertise Centrum Toxische Stoffen

Ik ben ruim vijftien jaar werkzaam als senior bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige. Mijn expertise op preventie en crisismanagement ligt met name op het in kaart brengen en beheersen van risico’s die samenhangen met biologische agentia; o.a. RI&E’s, werknemers vaccinatie en internationale reizigersadvisering. Daarnaast ervaring in het ontwikkelen en implementeren van medisch intrede - en preventief (Periodiek) Medisch onderzoek (P(P)MO) op het terrein van; multiresistente micro-organismen, TBC, werken met proefdieren, gezondheidswerkers, BHV-medewerkers, chemische stoffen en het organiseren van grote vaccinatiecampagnes. Bijzondere aandacht gaat uit naar advisering t.a.v. endotoxinen, zoönotische infecties, medisch kwetsbare werknemers, zwangeren en onderwijs.

Tenslotte houd ik mij momenteel betrokken met diverse arbocuratieve pilots op het terrein van longziekten, lymeziekte en Q-koorts en momenteel op landelijk niveau bezig met de COVID pandemie. Meer informatie kunt u vinden in mijn LinkedIn profiel.

Jaap Maas