Gebroken diensten maken het soms lastig werk en privé te combineren en kunnen belastend zijn, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het vakblad TVZ

Uit onderzoek in het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL onder 267 verpleegkundigen en verzorgenden uit de thuiszorg, blijkt dat de helft gebroken diensten draait. Verzorgenden vaker (57%) dan verpleegkundigen (39%). Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden is negatief over de gebroken diensten. Die zijn vooral goed voor de instelling en de cliënten vinden ze, maar minder voor de zorgverleners