Op de startbijeenkomst van ‘De duurzame 101 Gelderland’ is aangekondigd dat in het najaar 2014 een nieuwe subsidie ronde van start gaat. 

shutterstock 156327941 SmallDe subsidie zal ten behoeve van het MKB ter beschikking worden gesteld en is bedoeld voor het inhuren van een exteren adviseur. Op de startbijeenkomst "de duurzame 101 Gelderland waren ruim 150 Gelderse werkgevers. Ook PreventPartner heeft deelgenomen.  Het netwerk is bedoeld om kennis en ervaringen te delen tussen werkgevers en om het thema verder te verspreiden in de provincie. De duurzame 101 Gelderland is een initiatief van de Provincie Gelderland, in samenwerking met VNO-NCW Midden en SBB Kenniscentra Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven.